Download Log Parser Lizard Professional 7.8.0 Portable

Download Log Parser Lizard Professional 7.8.0 Portable

Log Parser Lizard Professional Portable là một công cụ phần mềm truy vấn rất mạnh mẽ và linh hoạt, cung cấp quyền truy cập truy vấn phổ quát vào dữ liệu dựa trên văn bản, chẳng hạn như tệp nhật ký, tệp XML và tệp CSV, cũng như các nguồn dữ liệu chính trên hệ điều hành Microsoft Windows, chẳng hạn như nhật ký sự kiện, nhật ký IIS, sổ đăng ký, hệ thống tệp và các dịch vụ Active Directory.

Download Log Parser Lizard Professional 7.8.0 Portable

Tính năng Log Parser Lizard

Log Parser Lizard Professional Portable sử dụng SQL để đọc nhật ký Dễ dàng truy vấn một lượng lớn dữ liệu nhật ký cho thông tin cụ thể với cú pháp SQL quen thuộc. Bạn thậm chí có thể viết một truy vấn SQL phức tạp (với các hàm, nhóm theo, liên kết, hợp nhất…)

Khi nói đến khai thác dữ liệu và phân tích đa chiều, một bảng tổng hợp và bản đồ cây hoàn chỉnh nâng cao và có tính năng cung cấp cho người dùng doanh nghiệp những hiểu biết sâu sắc về hoạt động hàng ngày.

Giao diện đa tài liệu lấy cảm hứng từ Office hiện đại với các dải và tab, để đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt nhất. Tính năng quản lý truy vấn cung cấp một cách hay để tổ chức các truy vấn Log Parser.

Kết quả xuất ra ở dạng xem bảng mặc định (lưới dữ liệu) tương tự như Excel, nhưng với các tính năng nâng cao hơn trong tầm tay bạn. Sắp xếp, nhóm, tìm kiếm, lọc, định dạng có điều kiện, trường công thức, chọn cột và chế độ xem phân tách.

Log Parser Lizard Professional Portable được thiết kế để giải quyết các yêu cầu khó khăn nhất của bạn bất kể kích thước tập dữ liệu và độ phức tạp của thông tin. Giao diện người dùng được xây dựng cho tốc độ – luôn nhanh và luôn đáp ứng.

WYSIWYG Report Designer là một nền tảng báo cáo lấy cảm hứng từ Microsoft Word, được thiết kế để đơn giản hóa cách người dùng tạo báo cáo kinh doanh. Trình thiết kế báo cáo tận dụng tính chất trực quan của trình xử lý văn bản và tích hợp sức mạnh của trình thiết kế báo cáo theo dải vào một.

MS Logparser đã tích hợp sẵn đường ống dữ liệu Trích xuất, chuyển đổi và tải (ETL), được sử dụng để thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, chuyển đổi dữ liệu theo các quy tắc nghiệp vụ và tải nó vào một kho dữ liệu SQL Server đích. Ngoài ra, Log Parser Lizard triển khai công cụ in và xuất dữ liệu mạnh mẽ (đặc biệt tốt cho các tệp Excel) hỗ trợ nhiều định dạng tệp để xuất dữ liệu (XLS, XLSX, PDF, RTF, TXT, MHT, CSV, HTML, định dạng hình ảnh…)

Không có giới hạn về kích thước của (các) tệp có thể được xử lý bằng trình phân tích cú pháp nhật ký. Bạn có thể xử lý bất kỳ số lượng tệp rất lớn nào. Chỉ mất vài giây để đếm tất cả các hàng tính bằng gigabyte của tệp nhật ký (tùy thuộc vào phần cứng của bạn).

Download Log Parser Lizard

Log Parser Lizard Professional Portable chủ yếu nhắm mục tiêu người dùng có kinh nghiệm có kiến ​​thức cần thiết để diễn giải dữ liệu mà ứng dụng trích xuất từ ​​nhật ký của hệ thống.

Log Parser Lizard Professional 7.8.0 Portable

Log Parser Lizard Professional 7.8.0 AC Setup

Log Parser Lizard Professional 7.7.0 Portable

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*