Download Hidden Windows 10 Features 1.0.1

Download Hidden Windows 10 Features 1.0.1 Portable 2020

Hidden Windows 10 Features là một phần mềm thông minh được phát triển để cung cấp cho người dùng nhiều quyền kiểm soát hơn đối với hệ điều hành của họ. Mục đích của ứng dụng này là cải thiện trải nghiệm máy tính của bạn bằng cách đưa một số tính năng quan trọng đến gần hơn với phạm vi tiếp cận của bạn.

Download Hidden Windows 10 Features 1.0.1

Các tính năng chính

  • Windows 10 cũng giống như các phiên bản Windows trước có nhiều tính năng hữu ích bị ẩn đi. Các tính năng này có thể được kích hoạt bằng cách chỉnh sửa sổ đăng ký Windows. Chỉnh sửa thủ công Windows registry là quá trình dài và không dễ dàng. Với Hidden Windows 10 Features là các tính năng ẩn có sẵn chỉ với một cú nhấp chuột.
  • Hidden Windows 10 Features cho phép thêm các mục như Recycle bin, Control panel, Administrative Tools, Printers to This PC.
  • Phần mềm này cũng chứa các tính năng để cải thiện bảo mật của Windows bằng cách Tắt tự động chạy, Tắt Máy chủ Windows Script, Bật đăng nhập an toàn bằng CTRL + ALT + DELETE.
  • Menu ngữ cảnh có thể được mở rộng bằng các mục Sao chép tới, Di chuyển tới, Mở bằng Notepad cho tất cả các tệp
  • Có thể trả lại một số tính năng từ Windows 7 như Khôi phục điều khiển âm lượng trước đó, Máy tính và cũng có thể ẩn / xóa các chức năng từ Windows 10 hiện tại như ẩn Action Center, xóa OneDrive khỏi File Explorer, Tắt Cortan.
  • Vô hiệu hóa aero shake, Thêm thư mục GodMode vào màn hình, Ngăn Windows thêm “Shortcut” vào tên tệp lối tắt.

——————–Download——————–

Hidden Windows 10 Features 1.0.1

Hidden Windows 10 Features 1.0.1×64 Portable

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*