Download IP Changer 1.3.2 Portable

Download IP Changer 1.3.2 Portable

IP Changer Portable là một ứng dụng nhẹ giúp bạn có thể thay đổi địa chỉ IP cho bất kỳ bộ điều hợp mạng nào có sẵn, không dây hoặc không. Bạn có thể thay đổi địa chỉ IP của máy tính theo cách thủ công và tự xử lý tất cả cấu hình nếu bạn là người dùng cao cấp hơn nhưng bạn cũng có thể sử dụng Giao thức cấu hình máy chủ động hoặc nói ngắn gọn là DHCP tự động gán địa chỉ IP cho tất cả các máy tính trong mạng của bạn.

Download IP Changer 1.3.2 Portable

Tính năng IP Changer

IP Changer Portable cung cấp một cách dễ dàng hơn nhiều để định cấu hình địa chỉ IP và quản lý các cài đặt khác cho tất cả các bộ điều hợp mạng được kết nối. Bạn nên cắm cáp mạng trước khi sử dụng ứng dụng.

Danh sách tất cả các bộ điều hợp mạng khả dụng có sẵn trong danh sách thả xuống. Ứng dụng phát hiện các kết nối cục bộ , kết nối ảo, bộ điều hợp không dây và kết nối Bluetooth . Giao diện một cửa sổ bao gồm thông tin về địa chỉ IP hiện tại và cấu hình mạng: mặt nạ mạng con, địa chỉ cổng vào và địa chỉ DNS . Bạn có thể vô hiệu hóa bộ điều hợp mạng và bật lại nó bằng một nút bấm.

IP Changer Portable cho phép bạn chỉ định cấu hình TCP / IP tùy chỉnh cho bộ điều hợp đã chọn, bắt đầu với địa chỉ IP, mạng con, số cổng cũng như cài đặt DNS (máy chủ tên miền) chính và thay thế. Để sửa đổi cài đặt địa chỉ IP theo cách thủ công, DHCP phải được tắt.

Bạn có thể nhập địa chỉ IP và tất cả các chi tiết cấu hình khác theo cách thủ công, bạn cũng có thể kích hoạt DHCP và cho phép gán IP tự động. Trong trường hợp này, cấu hình địa chỉ IP do bộ định tuyến và các điểm truy cập khác đảm nhận, điều này rất được khuyến khích.

Download IP Changer Portable

IP Changer Portable cho phép sửa đổi nhanh chóng cấu hình mạng . Nó rất hữu ích nếu bạn muốn nhanh chóng giả mạo cài đặt địa chỉ IP mà không cần điều hướng đến khu vực Cài đặt trong Windows.

IP Changer 1.3.2 Setup

IP Changer 1.3.1 Portable

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*