Download Photoshop CC 2017 [32-64bit]

Download Photoshop CC 2017 [32-64bit]

Photoshop CC 2017 đem đến cho người dùng những tính năng và giao diện mới mẻ. Một số tính năng đáng chú ý gồm có Face-Aware Liquify, Selection, Mask, OpenType SVG,…

Download Photoshop CC 2017

Những tính năng mới của Photoshop CC 2017

 • Có nhiều cải tiến về Creative Cloud Assets.
 • Tính năng hỗ trợ font chữ SVG OpenType hiệu quả hơn. Không chỉ hỗ trợ font chữ dạng OpenType SVG mà Adobe Photoshop CC 2017 còn đi kèm với Trajan Color Concept và bộ font EmojiOne, cung cấp cho người dùng tùy chọn chỉnh các nét của font chữ theo nhiều màu hoặc tạo gradient trong đó luôn.
 • Có thêm mục Typekit Marketplace giúp người sử dụng có thể mua các font chữ của các thương hiệu lớn.
 • Tính năng mới Workspace Select and Mask.
 • Chức năng Face-aware Liquify.
 • Tạo nhanh Project với những Templates có sẵn.
 • Tính năng Resampling Method giúp phóng to ảnh không bị vỡ.
 • Tính năng Content Aware được cải tiến.
 • Thêm tính năng mới Glyph Pannel giúp tương tác với các file Ai tốt hơn.
 • Hỗ trợ tìm Stock nhanh từ library.
 • Hỗ trợ việc phục chế ảnh tốt và nhanh hơn với công cụ Healing Brush, Spot Healing, Patch Image được cả tiến.

Yêu cầu cấu hình cài đặt Photoshop CC 2017

 • Intel Core 2 or AMD Athlon 64 processor; 2 GHz or faster processor
 • Microsoft Windows 7 with Service Pack 1, Windows 8.1, or Windows 10
 • 2 GB or more of RAM (8 GB recommended)
 • 2.6 GB or more of available hard-disk space for 32-bit installation; 3.1 GB or more of available hard-disk space for 64-bit installation; additional free space required during installation (cannot install on a volume that uses a case-sensitive file system)
 • 1024 x 768 display (1280×800 recommended) with 16-bit color and 512 MB or more of dedicated VRAM; 2 GB is recommended
 • OpenGL 2.0-capable system

——————–Download——————–

32bit

64bit

Xem hướng dẫn ở file bên dưới

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*