Download LosslessCut 3.36.0 Portable

Download LosslessCut 3.36.0 Portable

LosslessCut Portable là ứng dụng giúp bạn cắt video, do đó giúp bạn loại bỏ những phần bắt đầu và kết thúc mà bạn không cần. Tính năng chính là cắt và cắt các tệp video và âm thanh không mất dữ liệu, rất tốt để tiết kiệm dung lượng bằng cách cắt thô các tệp video lớn của bạn được chụp từ máy quay video, GoPro, máy bay không người lái.

Download LosslessCut 3.36.0 Portable

Tính năng LosslessCut

LosslessCut Portable không cần thiết lập, nhưng nó không thể hoạt động nếu không có FFmpeg , vì nó dựa vào khả năng của khung xử lý video phổ biến để cắt các phần của clip đầu vào. Do đó, bạn được nhắc chọn vị trí của tệp thực thi ffmpeg khi khởi chạy ứng dụng đầu tiên.

Chỉnh sửa luồng không mất dữ liệu: Kết hợp các bản nhạc tùy ý từ nhiều tệp (ví dụ: thêm nhạc hoặc phụ đề vào tệp video). Trích xuất không mất mát tất cả các bản nhạc từ một tệp (trích xuất video, âm thanh, phụ đề và các bản nhạc khác từ một tệp thành các tệp riêng biệt).

LosslessCut Portable giúp cắt không mất mát hầu hết các định dạng video và âm thanh. Cắt bỏ các phần của video / âm thanh một cách dễ dàng (để cắt bỏ quảng cáo…). Hợp nhất / nối không mất dữ liệu của các tệp tùy ý (với các thông số codec giống hệt nhau, ví dụ: từ cùng một máy ảnh).

Remux thành bất kỳ định dạng đầu ra tương thích nào. Chụp ảnh nhanh độ phân giải đầy đủ từ video ở định dạng JPEG / PNG. Nhập thủ công thời gian điểm cắt. Áp dụng độ lệch mã thời gian cho mỗi tệp. Thay đổi siêu dữ liệu xoay / hướng trong video. Xem dữ liệu kỹ thuật về tất cả các luồng.

Thu phóng dòng thời gian và nhảy khung / khung hình chính để cắt chính xác xung quanh khung hình chính. Lưu từng đoạn cắt dự án vào tệp dự án. Xem nhật ký lệnh cuối cùng của ffmpeg để bạn có thể sửa đổi và chạy lại các lệnh gần đây trên dòng lệnh.

Hoàn tác / làm lại. Cung cấp nhãn để cắt các đoạn. Xem chi tiết phân đoạn, xuất / nhập các phân đoạn đã cắt dưới dạng CSV. Hình thu nhỏ video và dạng sóng âm thanh.

Download LosslessCut Portable

LosslessCut Portable thực hiện công việc như đã hứa, giúp bạn có thể xóa các phần của video mà bạn không cần, chẳng hạn như phần giới thiệu, đoạn giới thiệu, quảng cáo hoặc tín dụng.

LosslessCut 3.36.0 Setup

LosslessCut 3.36.0 Portable (64bit)

LosslessCut 3.22.0 Portable (64bit)

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*