Download Rhinoceros 6.14 Portable

Download Rhinoceros 6.14 Portable

Rhinoceros có thể tạo, chỉnh sửa, phân tích, lập tài liệu, kết xuất, tạo hoạt ảnh và dịch các đường cong, bề mặt và chất rắn NURBS , hình học chia nhỏ (SubD) , đám mây điểm và lưới đa giác. Không có giới hạn về độ phức tạp, mức độ hoặc kích thước vượt quá giới hạn của phần cứng của bạn.

Download Rhinoceros 6.14 Portable

Tính năng Rhinoceros

Rhinoceros Portable chuyên về tạo mô hình bằng bề mặt NURBS tự do. Các công cụ phụ trợ được phát triển bởi McNeel bao gồm Flamingo (công cụ dựng hình Raytrace), Penguin (dựng hình kiểu vẽ tay), và Bongo (cộng cụ diễn họa). ngoài ra có hơn 100 công cụ phụ trợ từ phía thứ 3.

Giống như nhiều ứng dụng mô hình hóa khác, Rhino cũng có tính năng viết tập lệnh ngôn ngữ lập trình dựa trên cơ sở ngôn ngữ Visual Basic và một bộ công cụ phát triển SDK cho phép đọc và viết file Rhino một cách trực tiếp.

Rhinoceros Portable với các công cụ tạo mô hình 3D dạng tự do không bị cấm như những công cụ chỉ có trong các sản phẩm có giá cao hơn từ 20 đến 50 lần. Mô hình hóa bất kỳ hình dạng nào bạn có thể tưởng tượng.

Độ chính xác cần thiết để thiết kế, tạo mẫu, kỹ sư, phân tích và sản xuất bất cứ thứ gì từ máy bay đến đồ trang sức. Khả năng tương thích với tất cả các phần mềm thiết kế, soạn thảo, CAM, kỹ thuật, phân tích, kết xuất, hoạt ảnh và minh họa khác của bạn.

Download Rhinoceros Portable

Rhinoceros 6.14.19118.15561×64 Portable trở nên phổ biến nhờ tính đa dạng của nó,các hàm đa nhiệm, giảm chi phí, và khả năng nhập xuất hơn 30 định dạng dữ liệu,nó cho phép rhino làm việc như một trình chuyển đổi giữa các phần mềm trong quá trình thiết kế.

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*