Download Spybot Identity Monitor 3.4.0 Portable

Download Spybot Identity Monitor 3.4.0 Portable

Spybot Identity Monitor Portable là một công cụ cho phép bạn tìm hiểu xem thông tin cá nhân của bạn như địa chỉ email, tên người dùng hoặc mật khẩu được sử dụng để đăng ký có bị tiết lộ trong một vụ vi phạm bảo mật được ghi nhận hay không.

Download Spybot Identity Monitor 3.4.0 Portable

Tính năng Spybot Identity Monitor

Spybot Identity Monitor Portable có giao diện thân thiện với người dùng và bao gồm bản tóm tắt về các vi phạm cho địa chỉ email và tên người dùng của bạn. Bạn có thể bắt đầu bằng cách nhấp vào vòng tròn lớn ở giữa, sau đó thêm địa chỉ email hoặc tên người dùng để kiểm tra rò rỉ.

Bạn có thể kiểm tra tất cả các chi tiết vi phạm bằng cách nhấp vào bất kỳ vi phạm nào trong số đó, vì ứng dụng cung cấp danh sách toàn diện bao gồm dịch vụ, miền, đã xác nhận, vi phạm dữ liệu và cập nhật thông tin. Bằng cách truy cập bất kỳ mục nào trong danh sách, bạn có thể tìm ra ngay loại dữ liệu cá nhân đã bị rò rỉ, chẳng hạn như tên, số điện thoại, giới tính, địa chỉ thực hoặc ngày sinh.

Nếu Spybot Identity Monitor cho bạn biết rằng một dịch vụ đã làm rò rỉ dữ liệu của bạn, bạn nên: Thay đổi mật khẩu của bạn tại dịch vụ đó cùng một lúc. Thay đổi mật khẩu của bạn trên tất cả các dịch vụ khác mà bạn có thể đã sử dụng cùng một mật khẩu. Bắt đầu sử dụng trình quản lý mật khẩu để đảm bảo tất cả các mật khẩu đó được lưu trữ an toàn. Bắt đầu sử dụng Xác thực hai yếu tố nếu có thể.

Download Spybot Identity Monitor Portable

Spybot Identity Monitor Portable có thể giúp bạn kiểm tra mật khẩu cho phép bạn chọn một mật khẩu không dễ đoán. Nếu dữ liệu của bạn bị xâm phạm, thì bạn nên xem xét kiểm tra phần Thực hiện Hành động của ứng dụng, nơi bạn có thể tìm thấy một số gợi ý có giá trị về cách xử lý tình huống.

Spybot Identity Monitor 3.4.0.Setup

Spybot Identity Monitor 3.4.0.125 Portable

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*