Download ByteScout PDF Multitool 11 Business

Download ByteScout PDF Multitool 11 Business

ByteScout PDF Multitool là công cụ chuyển đổi file PDF sang nhiều định dạng tài liệu như TXT, CSV, HTML và các định dạng ảnh như PNG, JPEG, BMP, TIFF.

Download ByteScout PDF Multitool 11 Business

Các tính năng chinh

  • Chuyển đổi PDF sang CSV, chuyển đổi PDF sang XML và XLS, chuyển đổi PDF sang XLSX và PDF sang HTML.
  • Cung cấp nhiều tùy chọn chuyển đổi sau khi người dùng lựa chọn file PDF cần xử lý, bao gồm TXT, CSV, XML, XLS và HTML. Nhiều định dạng ảnh cũng được hỗ trợ như PNG, JPEG, BMP, TIFF nhiều trang và ảnh vector EMF.
  • Bên cạnh tính năng tách, gộp và xoay tài liệu, ByteScout PDF Multitool còn có khả năng trích xuất ảnh đã nhúng, tài liệu đính kèm, biểu mẫu hoặc bảng XFA.
  • Đọc văn bản trên các tệp được quét (tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và nhiều hơn nữa được hỗ trợ) với các tính năng của HTML PDF Viewer sau đó.
  • Trích xuất các tệp đính kèm và dữ liệu bên trong từ PDF, XFA và XFDF.
  • Tùy chọn bổ sung để phân tách, hợp nhất, trích xuất các trang từ PDF. Thực hiện tìm kiếm biểu thức thông thường trong một tài liệu PDF.

——————–Download——————–

ByteScout PDF Multitool 11.1.0.3857 Business Portable

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Đây là bản Portable chạy trực tiếp không cần cài đặt.

Mật khẩu giải nén (Password): 123
Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*