Download Vasco da Gama HD Professional 11 Portable

Download Vasco da Gama HD Professional 11 Portable

Vasco da Gama HD Professional cung cấp một gói toàn diện, chắc chắn sẽ thuyết phục người dùng với cơ sở dữ liệu GPS có tính năng xấp xỉ. 238.000 thành phố và làng mạc. Sự thân thiện với người dùng tối ưu và sự thuận tiện về kỹ thuật được đảm bảo thông qua khả năng nhập trực tiếp các tuyến đường theo dõi GPS. Điều tương tự cũng áp dụng cho dữ liệu GPS từ hình ảnh, có thể được gán tự động cho các vị trí tương ứng.

Download Vasco da Gama HD Professional 11 Portable

Tính năng Vasco da Gama HD Professional

Vasco da Gama HD Professional Portable bao gồm cả hỗ trợ màn hình kép mở rộng để hiển thị tối ưu các hoạt hình của bạn và tùy chọn minh họa đồng thời lên đến 10 tuyến độc lập trên bản đồ. Hơn nữa, các tuyến đường do bạn thiết lập có thể được sao chép theo tỷ lệ 1: 1 như đã trải nghiệm bằng cách nhập dữ liệu thời gian thực

Phần mềm sẽ cho phép bạn tổ chức tuyến đường của mình trong một hình ảnh động hấp dẫn với các chuyển động trên bản đồ, ảnh chụp màn hình thứ hai gần như cho thấy những gì bạn có thể nhận được với công việc có thẩm quyền với ứng dụng.

Xem thêm các bài viết khác

Bạn sẽ nhận được một số lượng lớn bản đồ mà bạn có thể sử dụng, các tuyến đường sẽ được vẽ một cách hoàn hảo, tất cả các đối tượng sẽ được hiển thị ở chế độ 3D với các chuyển động trên bản đồ, bạn có thể thêm văn bản động, bạn có thể bật camera theo dõi đối tượng chuyển động và như thế.

Download Vasco da Gama HD Professional

Vasco da Gama HD Professional Portable là phần mềm hoạt hình có độ phân giải cao cho phép bạn ghi lại và theo dõi chi tiết những trải nghiệm du lịch độc đáo của mình. Bạn có một bản thu nhỏ kỹ thuật số của thế giới trên máy tính của mình và bạn quyết định hành trình sẽ đi đến đâu và trình bày chuyến đi của mình một cách chuyên nghiệp.

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*