Microsoft Office 2003 SP3 bản quyền miễn phí

Microsoft Office 2003 SP3 bản quyền miễn phí

Microsoft Office 2003 SP3 (Service Pack 3) là một phầm mềm văn phòng được phân phối bởi Microsoft. Nó được phát hành toàn cầu vào tháng 10 năm 2003. Phiên bản Microsoft Office 2003 SP3 được phát hành vào tháng 9/2007 bao gồm các bản cập nhật bảo mật mới và quan trọng.

Microsoft Office 2003 SP3

Các bản cập nhập

Gói dịch vụ 1 (Service Pack 1) dành cho Office 2003 phát hành vào 27 tháng 7 năm 2004, dịch vụ 2 (Service Pack 2) vào 27 tháng 9 năm 2005 và dịch vụ 3 (Service Pack 3) vào 17 tháng 9 năm 2007. Bản cập nhật tổng hợp Office 2003 từ Gói dịch vụ 3 (hay còn gọi là Microsoft Office 2003 SP3) giải quyết nhiều vấn đề tương thích và lỗi ở Windows Vista và hệ điều hành tiếp thúc, và là bản cập nhật chứa gói dịch vụ 1 và 2 cùng với những bản cập nhật trước thông qua Windows Update. Hỗ trợ chính thức kết thúc vào 14 tháng 4 năm 2009 và ngưng cung cấp hỗ trợ mở rộng vào 8 tháng 4 năm 2014, cùng Windows XP.

Những cải tiến của Microsoft Office 2003 SP3

Gói Dịch vụ 3 cũng bao gồm các cải tiến về sự ổn định được phát triển do kết quả của ý kiến người dùng từ Bản phân tích Microsoft Online trong Office 2003 và từ phản hồi Hỗ trợ Sản phẩm của Microsoft. Một số thay đổi trong Gói Dịch vụ 3 thay đổi hành vi của Office 2003, bao gồm những thay đổi làm vô hiệu hóa một số tính năng theo mặc định và tăng kiểm soát cho người quản trị máy tính. Những thay đổi bao gồm

Office 2003 có thể không mở được một số dạng thức tệp nào đó. Các biểu mẫu MAPI không chạy trong các cặp công cộng và cặp người dùng.

Office 2003 giờ có thể được cấu hình để cho phép hoặc từ chối các cấu phần COM cụ thể. Một số cấu phần COM với các đặc tính không thông dụng có thể không hoạt động như mong muốn.

Những thay đổi được thực hiện đối với hành vi của Microsoft Office Document Imaging. Phần đính kèm với đuôi mở rộng.gadget không còn mở được trong Outlook. Các bổ-trợ của Access không còn được mọi người dùng cấu hình để sử dụng.

Thiết đặt Lưu Nhanh trong Microsoft Office Word đã bị loại bỏ. Các tài liệu được lưu theo một số dạng thức nào đó không còn chứa số hiệu phiên bản của Office. Một số macro trong dạng thức tệp Excel cũ hơn đã được tăng tường bảo mật.

Download Microsoft Office 2003 SP3 bản cài đặt

Chú ý: Đây là bản Office 2003 SP3 được tích hợp sẵn key bên trong bạn chỉ cần tải về xả nén và tiến hành cài đặt.

Download Microsoft Office 2003 Portabe

Đây là bản Microsoft Office 2003 Portable chạy trực tiếp không cần phải cài đặt.

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (PASSWORD): 123
✔ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*