Download Microsoft Office 2003-2019 cho Windows

Download Microsoft Office 2003-2019 cho Windows

Download Microsoft Office là bộ phần mềm văn phòng được nhiều người sử dụng nhất hiện nay, là một công cụ hỗ trợ đắc lực của chuyên ngành tin học văn phòng nói chung và nhân viên văn phòng nói riêng. Điểm mạnh của MS Office là có khả năng nhập liệu các dữ liệu và xử lý dữ liệu cực kỳ nhanh chóng, đáp ứng hầu hết các công việc trong văn phòng.

Download Microsoft Office 2003-2019 cho Windows

1. Yêu cầu cấu hình cài đặt

  • Đối với các phiên bản: Microsoft Office 2003, 2007, 2010 có thể cài đặt các hệ điều như: Windows xp, Windows 7, Windows 8, Windows 10.
  • Đối ới các phiên bản: Microsoft Office 2013, 2016 có thể cài đặt trên Windows 7 và Windows 10.
  • Microsoft Office 2019 chỉ hỗ trợ cài đặt trên Windows 10.

2. Link Download Microsoft Office 2003-2019

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

3. Những ứng dụng cơ bản trong Microsoft Office

  • Word: Chương trình soạn thảo văn bản.
  • Excel: Chương trình xử lý bảng tính.
  • PowerPoint: Ứng dụng trình diễn, thuyết trình.
  • Outlook: Phần mềm quản lý thông tin cá nhân của Microsoft.
  • Access: Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ.
  • Ngoài ra tùy từng phiên bản Microsoft Office khác nhau mà sẽ được bổ sung hoặc thêm bớt các ứng dụng khác.

Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*