Microsoft Office 2010 SP1 hướng dẫn Active

Microsoft Office 2010 SP1 hướng dẫn Active

Microsoft Office 2010 SP1 là một phiên bản của bộ sản phẩm Microsoft Office dành cho Microsoft Windows. Office 2010 được phát hành để sản xuất vào ngày 15 tháng 4 năm 2010, và sau đó được bán lẻ và mua trực tuyến vào ngày 15 tháng 6 năm 2010. Microsoft phát hành Service Pack 1 cho (SP1) Office 2010 ngày 28 tháng 6 năm 2011.

Microsoft Office 2010 SP1 hướng dẫn Active

Những điểm mới của Microsoft Office 2010

 • Giao diện dạng xem Backstage mới thay thế menu Office được giới thiệu trong Office 2007 và được thiết kế để hỗ trợ truy cập vào quản lý tài liệu và chia sẻ tác vụ bằng cách hợp nhất chúng trong một vị trí.
 • File Tab mới thay thế nút Office được giới thiệu trong Office 2007 và cung cấp chức năng tương tự.
 • Office 2010 giới thiệu bộ sưu tập tùy chọn dán trên Ribbon, trong menu ngữ cảnh và trong giao diện người dùng hướng đối tượng thay thế hộp thoại Paste Special và tính năng Paste Recovery được thấy trong các phiên bản trước của Office.
 • Giao diện Ribbon, được giới thiệu trong Office 2007, hoàn toàn có thể tùy chỉnh và được bao gồm trong tất cả các ứng dụng trong Office 2010. Người dùng có thể thêm hoặc đổi tên các tab và nhóm Ribbon tùy chỉnh, thêm các lệnh bổ sung vào các tab mặc định và ẩn các tab mà không được sử dụng.
 • Office 2010 bao gồm hỗ trợ cập nhật cho ISO / IEC 29500: 2008, phiên bản tiêu chuẩn quốc tế của định dạng tệp Office Open XML (OOXML).
 • Office 2010 giới thiệu chức năng đồng tác giả trong Ứng dụng web Excel, Ứng dụng web OneNote và trong các phiên bản máy khách của OneNote, PowerPoint và Word cho các tài liệu được lưu trữ trên các trang SharePoint 2010 và cho các tài liệu được lưu trữ trong các thư mục được chia sẻ bởi OneDrive.
 • Office 2010 giới thiệu quy trình cài đặt Click-to-Run mới dựa trên công nghệ Microsoft App-V Version 4 streaming and virtualization.
 • Excel, Outlook, PowerPoint và Word bao gồm nhiều hiệu ứng nghệ thuật như thủy tinh, nét vẽ, phấn màu và hiệu ứng phác họa bút chì mà người dùng có thể áp dụng cho hình ảnh được chèn.
 • Một tính năng xóa nền mới dựa trên công nghệ Microsoft Research được bao gồm trong Excel, Outlook, PowerPoint và Word để xóa nền của hình ảnhchèn vào tài liệu.
 • SmartArt, một bộ sơ đồ được giới thiệu trong Office 2007 cho Excel, Outlook, PowerPoint và Word, đã được cập nhật với các hiệu ứng, tùy chọn và cải tiến giao diện mới. Giờ đây, ngăn văn bản SmartArt cho phép người dùng chèn, sửa đổi và sắp xếp lại hình ảnh và văn bản được liên kết của họ trong sơ đồ và các lệnh Move Up and Move Down mới trên Ribbon tạo điều kiện sắp xếp lại nội dung.
 • Tính năng Mini Translator mới cho phép người dùng dịch văn bản đã chọn trong OneNote, Outlook, PowerPoint và Word.

——————–Download——————–

Microsoft Office 2010 SP1 Professional 32 Bit

Microsoft Office 2010 SP1 Professional 64 Bit

Microsoft Office 2010 Professional 32 Bit

Microsoft Office 2010 Professional 64 Bit

Microsoft Office 2010 Standard 32 Bit

Microsoft Office 2010 Standard 64 Bit

Microsoft Office 2010 Portable

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Hướng dẫn Active kích hoạt

Đối với Microsoft Office 2010 Professional

 • Bước 1: Mở CMD với quyền quản trị. Chú ý là phải chạy với quyền quản trị mới được.
 • Bước 2: Nhập lệnh bên dưới
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14"
cscript //Nologo OSPP.VBS /inpkey:VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB
cscript //Nologo ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc&cscript //nologo ospp.vbs /act&timeout 5&start winword&exit

Đối với Microsoft Office 2010 Standard

 • Bước 1: Mở CMD với quyền quản trị. Chú ý là phải chạy với quyền quản trị mới được.
 • Bước 2: Nhập lệnh bên dưới
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14"
cscript //Nologo OSPP.VBS /inpkey:V7QKV-4XVVR-XYV4D-F7DFM-8R6BM
cscript //Nologo ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc&cscript //nologo ospp.vbs /act&timeout 5&start winword&exit

Sử dụng chung cho Microsoft Office 2010 Professional và Standard

@echo off
title Activate Microsoft Office 2010 Volume for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Office 2010 Standard Volume&echo - Microsoft Office 2010 Professional Plus Volume&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14")&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:8R6BM >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:H3GVB >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:V7QKV-4XVVR-XYV4D-F7DFM-8R6BM >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB >nul&set i=1
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms.lotro.cc
if %i%==2 set KMS_Sev=kms.digiboy.ir
if %i%==3 set KMS_Sev=k.zpale.com
if %i%==4 set KMS_Sev=m.zpale.com
if %i%==5 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==6 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==7 goto notsupported
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.
:halt
pause >nul

Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*