Autodesk Navisworks 2020 link tốc độ cao

Autodesk Navisworks 2020 link tốc độ cao

Autodesk Navisworks 2020 là phần mềm mô phỏng và quản lý tiến độ thi công, nó kết hợp với nhiều phần mềm khác như Revit, AutoCAD, Infraworks,… để tổng hợp thông tin thiết kế nhằm kiểm soát tiến độ thi công của dự án.

Autodesk Navisworks 2020 link tốc độ cao

Một số đặc điểm của Autodesk Navisworks 2020

  • Navisworks tiếp nhận cơ sở dữ liệu của công trình từ các phần mềm khác trong việc mô phỏng, tạo dựng các công trình ở dạng 3D.
  • Navisworks chứa đựng dữ liệu thông tin của cả dự án lớn hoặc nhỏ. Dự án lớn có thể là một nhà máy, hay cả một thành phố. Một dự án nhỏ có thể là một hạng mục công trình, một tòa nhà,…
  • Navisworks cho phép người sử dụng kiểm tra, xem xét các thuộc tính của từng đối tượng như vật liệu, kích thước hình học, vị trí tọa độ, sự va chạm kết cấu trong không gian của các cấu kiện,… Ngoài ra, các vấn đề tương tác của người sử dụng với công trình như việc đi lại trong không gian công trình, di chuyển đến các hạng mục không có gì là khó với NavisWorks.
  • Navisworks cho phép người sử dụng mô phỏng tiến độ thi công của dự án. Tiến độ này người sử dụng có thể thiết lập trực tiếp trong Navisworks hoặc thông qua các phần mềm trung gian để thiết lập như Microsoft Project.

Yêu cầu cấu hình cài đặt

  • Hệ điều hành: Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 8 (64 bit) or Microsoft Windows 7 (64 bit) (Service Pack 1) Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, or Ultimate.
  • CPU: Intel Pentium 4 or AMD Athlon 3.0 GHz (or higher) with SSE2 technology.
  • RAM: 2 GB trở lên.
  • Không gian ổ đĩa cứng: 15 GB.
  • Graphics: Direct3D 9 and OpenGL capable graphics card with Shader Model 2.
  • Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 VGA display with true color (khuyến nghị: 1920 x 1080).

——————–Download——————–

Chú ý: Tải cả Link File 1 và Link File 2 thì mới xả nén và cài đặt được

Autodesk Navisworks Simulate 2020

Hoặc

Autodesk Navisworks Manage 2020

Hoặc

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Mật khẩu giải nén (Password): 123
Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*