Download Autodesk Navisworks 2020

Download Autodesk Navisworks 2020

Autodesk Navisworks 2020 là phần mềm mô phỏng và quản lý tiến độ thi công, nó kết hợp với nhiều phần mềm khác như Revit, AutoCAD, Infraworks… để tổng hợp thông tin thiết kế nhằm kiểm soát tiến độ thi công của dự án.

Autodesk Navisworks 2020

Với nhóm giải pháp Navisworks của Autodesk, khách hàng có thể tổ hợp các dữ liệu thiết kế được khởi tạo từ nhiều ứng dụng phần mềm riêng biệt, ví dụ như AutoCAD, Revits, Infraworks, Sketchup… với thông tin về hình khối và dưới nhiều định dạng, dung lượng tệp lưu trữ khác nhau.

Tính năng Autodesk Navisworks 2020

Autodesk Navisworks 2020 chứa đựng dữ liệu thông tin của cả dự án lớn hoặc nhỏ. Dự án lớn có thể là một nhà máy, hay cả một thành phố. Một dự án nhỏ có thể là một hạng mục công trình, một tòa nhà…

Navisworks tiếp nhận cơ sở dữ liệu của công trình từ các phần mềm khác trong việc mô phỏng, tạo dựng các công trình ở dạng 3D.

Autodesk Navisworks Manage 2020 cho phép người sử dụng kiểm tra, xem xét các thuộc tính của từng đối tượng như vật liệu, kích thước hình học, vị trí tọa độ, sự va chạm kết cấu trong không gian của các cấu kiện… Ngoài ra, các vấn đề tương tác của người sử dụng với công trình như việc đi lại trong không gian công trình, di chuyển đến các hạng mục không có gì là khó với NavisWorks.

Navisworks cho phép người sử dụng mô phỏng tiến độ thi công của dự án. Tiến độ này người sử dụng có thể thiết lập trực tiếp trong Navisworks hoặc thông qua các phần mềm trung gian để thiết lập như Microsoft Project.

Cấu hình cài đặt Autodesk Navisworks Manage 2020

  • Hệ điều hành: Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 8 (64 bit) or Microsoft Windows 7 (64 bit) (Service Pack 1) Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, or Ultimate.
  • CPU: Intel Pentium 4 or AMD Athlon 3.0 GHz (or higher) with SSE2 technology.
  • RAM: 2 GB trở lên.
  • Không gian ổ đĩa cứng: 15 GB.
  • Graphics: Direct3D 9 and OpenGL capable graphics card with Shader Model 2.
  • Độ phân giải màn hình: 1280 x 800 VGA display with true color (khuyến nghị: 1920 x 1080).

Download Autodesk Navisworks 2020

Autodesk Navisworks Manage 2020 là một giải pháp mô hình hóa thông tin tòa nhà hoàn chỉnh có thể tạo ra các mô phỏng chất lượng cao cho các thiết kế của bạn. Cung cấp các công cụ đánh giá đáng tin cậy, nó cho phép trực quan hóa thiết kế và đánh giá chất lượng, đồng thời khuyến khích sự hợp tác giữa các thành viên trong nhóm để kịp thời cung cấp các dự án bền vững và sáng tạo. Bạn phải tải cả Link File 1 và Link File 2 thì mới xả nén và cài đặt được.

Autodesk Navisworks Simulate 2020

Hoặc

Autodesk Navisworks Manage 2020

Hoặc

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*