Download Andriller – Android Forensic Tools 3.5.1 Portable

Download Andriller – Android Forensic Tools 3.5.1 Portable

Andriller – Android Forensic Tools là tiện ích phần mềm với bộ sưu tập các công cụ cho điện thoại thông minh. Nó có các tính năng, chẳng hạn như bẻ khóa Lockscreen mạnh mẽ cho Pattern, PIN code, or Password; bộ giải mã tùy chỉnh cho dữ liệu Ứng dụng từ cơ sở dữ liệu Android (một số Apple iOS và Windows) để giải mã truyền thông. Trích xuất và giải mã tạo báo cáo ở định dạng HTML và Excel.

Download Andriller - Android Forensic Tools 2.6.4.0

Tính năng Andriller – Android Forensic Tools

Andriller – Android Forensic Tools khai thác và giải mã dữ liệu tự động. Trích xuất dữ liệu không root mà không có thiết bị bằng Android Backup (phiên bản Android 4.x). Trích xuất dữ liệu với quyền gốc: daemon ADB gốc, chế độ khôi phục CWM hoặc nhị phân SU (Superuser / SuperSU).

Phân tích và giải mã dữ liệu cho cấu trúc thư mục, tệp Tarball (từ bản sao lưu nanddroid) và Sao lưu Android (tệp ‘backup.ab’). Lựa chọn bộ giải mã cơ sở dữ liệu cá nhân cho Android và Apple.

Giải mã cơ sở dữ liệu lưu trữ WhatsApp được mã hóa (Trình tin lưu trữ.db.crypt thành * .crypt12). Bẻ khóa màn hình cho Pattern, PIN, Password. Giải nén các tập tin sao lưu Android. Ảnh chụp màn hình của màn hình thiết bị.

Bộ giải mã cơ sở dữ liệu: Tính năng này cho phép nhập các tệp cơ sở dữ liệu ứng dụng riêng lẻ để phân tích dữ liệu tự động. Có bộ giải mã chủ yếu cho Android và một số cho Ứng dụng Apple iOS. Sau khi giải mã thành công, các báo cáo sẽ được hiển thị trình duyệt web của bạn.

Download Andriller – Android Forensic Tools

Andriller hoàn toàn là một công cụ rất có khả năng có nhiều tiềm năng để trích xuất dữ liệu nhạy cảm từ điện thoại thông minh Android của bạn và xét trên thực tế, nó cần được sử dụng một cách có trách nhiệm.

Andriller – Android Forensic Tools 3.5.1 Portable

Andriller – Android Forensic Tools 3.3.1 Setup

Andriller – Android Forensic Tools 2.6.4.0 Portable

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*