Download Andriller – Android Forensic Tools 3.3.1

Download Andriller – Android Forensic Tools 3.3.1

Andriller – Android Forensic Tools là tiện ích phần mềm với bộ sưu tập các công cụ cho điện thoại thông minh. Nó có các tính năng, chẳng hạn như bẻ khóa Lockscreen mạnh mẽ cho Pattern, PIN code, or Password; bộ giải mã tùy chỉnh cho dữ liệu Ứng dụng từ cơ sở dữ liệu Android (một số Apple iOS và Windows) để giải mã truyền thông. Trích xuất và giải mã tạo báo cáo ở định dạng HTML và Excel.

Download Andriller - Android Forensic Tools 2.6.4.0

Các tính năng chính

  • Khai thác và giải mã dữ liệu tự động.
  • Trích xuất dữ liệu không root mà không có thiết bị bằng Android Backup (phiên bản Android 4.x).
  • Trích xuất dữ liệu với quyền gốc: daemon ADB gốc, chế độ khôi phục CWM hoặc nhị phân SU (Superuser / SuperSU).
  • Phân tích và giải mã dữ liệu cho cấu trúc thư mục, tệp Tarball (từ bản sao lưu nanddroid) và Sao lưu Android (tệp ‘backup.ab’).
  • Lựa chọn bộ giải mã cơ sở dữ liệu cá nhân cho Android và Apple.
  • Giải mã cơ sở dữ liệu lưu trữ WhatsApp được mã hóa (Trình tin lưu trữ.db.crypt thành * .crypt12).
  • Bẻ khóa màn hình cho Pattern, PIN, Password.
  • Giải nén các tập tin sao lưu Android.
  • Ảnh chụp màn hình của màn hình thiết bị.
  • Bộ giải mã cơ sở dữ liệu: Tính năng này cho phép nhập các tệp cơ sở dữ liệu ứng dụng riêng lẻ để phân tích dữ liệu tự động. Có bộ giải mã chủ yếu cho Android và một số cho Ứng dụng Apple iOS. Sau khi giải mã thành công, các báo cáo sẽ được hiển thị trình duyệt web của bạn.

——————–Download——————–

Andriller – Android Forensic Tools 3.3.1

Andriller – Android Forensic Tools 2.6.4.0 Portable

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*