Download Astrology House Janus 5.3 Portable

Download Astrology House Janus 5.3 Portable

Astrology House Janus là phần mềm chiêm tinh hàng đầu. Mặc dù Janus đã được thiết kế để đáp ứng nhu cầu điện toán của các nhà chiêm tinh chuyên nghiệp, nhưng những người mới bắt đầu cũng sẽ thấy nó có nhiều thứ để cung cấp. Nó kết hợp sự thân thiện với người dùng và độ chính xác kỹ thuật với danh sách các tính năng mở rộng nhất được tìm thấy trong bất kỳ chương trình chiêm tinh nào.

Download Astrology House Janus 5.3

Những điểm mới Astrology House Janus

New look screens. Direct access to chart files on the Main Screen. Multi-select get or delete charts. Large selection of wheels and dials to display on main screen.

Beautiful and comprehensive astro-mapping module, includes solar eclipse paths from 5400 BC – 5400 AD.

User-editable natal, transit, progression, synastry, relocation and child profile interpretation reports available in UK or US English. Midpoint interpretations. Goldsmith’s Revised Sabian Symbols interpretations.

Advanced transit, progression and direction calculation options, including pop-up chart wheels and Timeline. Zoom in and out and advance forward and back graphic ephemeris. Comprehensive search module for researchers.

Additional traditional astrology techniques, including antiscia, planetary sect, zodiacal releasing and solar return distribution. Timing Table in Horary, Electional and Medieval modules. Martha Lang-Wescott’s asteroid glyphs.

Ability to add asteroids, arabic parts and stars to wheels. Western sidereal techniques, including Octoscope and Progressed Solar Return. Vedic Ashtkoot Compatibility calculator.

Download Astrology House Janus

Astrology House Janus có tất cả các tính năng tính toán tiêu chuẩn được mong đợi của một chương trình phần mềm chiêm tinh hàng đầu.

Astrology House Janus 5.3

Astrology House Janus 5.3 Portable

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*