Download Bluebeam Revu eXtreme 2019 Portable

Download Bluebeam Revu eXtreme 2019 Portable

Bluebeam Revu eXtreme là một công cụ đầy đủ và mạnh mẽ cho phép bạn quản lý, hiển thị, tạo và chỉnh sửa các file PDF. Nó còn là công cụ mạnh mẽ giúp bạn các bản vẽ Microsoft Office và CAD thành các tệp PDF và được sử dụng phổ biến trong ngành kiến trúc, kỹ thuật và xây dựng.

Download Bluebeam Revu eXtreme 2019

Các tính năng Bluebeam Revu eXtreme

Bluebeam Revu eXtreme giúp chỉnh sửa các tệp PDF như thêm số trang, xóa, thay đổi kích thước, so sánh và xoay trang. Có khả năng so sánh các thuộc tính tài liệu và tự động phát hiện sự khác biệt.

Redline PDF với các công cụ đánh dấu tùy chỉnh và lưu các công cụ tùy chỉnh để dễ dàng truy cập. Theo dõi và quản lý các chú thích. Tải tệp lên đám mây và đồng bộ hóa tệp PDF cục bộ.

Cộng tác trên các tệp PDF trong thời gian thực với các đánh dấu được chia sẻ. Truy cập và xem các tệp PDF gần đây. Tìm kiếm ổ đĩa cục bộ và tập tin pin trong danh mục. Tích hợp với SharePoint và ProjectWise.

Tạo các phím tắt tùy biến cho các công cụ được sử dụng nhiều nhất của bạn. Tạo, đánh dấu và thao tác các tệp PDF 3D từ bất kỳ tệp IFC hoặc U3D nào. Tạo và bó các tệp PDF trực tiếp từ Microsoft Office và Outlook và chuyển đổi bất kỳ tệp Windows nào thành PDF.

Tạo và tạo 2D 2D một lần nhấp trực tiếp từ Revit, AutoCAD và SolidWorks. Tạo 3D PDF bằng một cú nhấp trực tiếp từ AutoCAD, Revit, Navisworks Manage, Navisworks Simulation và SketchUp Pro.

Định dạng hỗ trợ: PDF, TXT, TIFF, JPEG, PNG, GIF, BMP, DOCX, DOC, RTF, HTML, XLSX, XLS file để tạo ra tập tin PDF đầu ra.

Sử dụng Nhận dạng ký tự quang học (OCR), Tạo biểu mẫu tự động, Liên kết số lượng, Viết kịch bản, Ký hiệu hàng loạt & Dấu, Batch Link và Batch Slip Sheet.

Chữ ký bảo mật và kỹ thuật số: Áp dụng bảo vệ mật khẩu và thiết lập quyền. Thêm các trường chữ ký số yêu cầu ID kỹ thuật số được chứng nhận. Theo dõi tất cả chữ ký số và chứng chỉ.

Download Bluebeam Revu eXtreme

Bluebeam Revu eXtreme là một phần mềm hiệu quả và toàn diện, dành riêng cho mọi đối tượng người dùng quan tâm đến việc quản lý và chỉnh sửa tệp PDF.

Bluebeam Revu eXtreme 2019.1.16×64

Bluebeam Revu eXtreme 2018.3.4 Portable

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*