Download Corel PDF Fusion 1.14 Portable

Download Corel PDF Fusion 1.14 Portable 2021

Corel PDF Fusion là bộ công cụ tạo PDF tất cả trong một cho phép bạn lắp ráp, chỉnh sửa và tạo tệp PDF. Mở hơn 100 loại tệp khác nhau chỉ bằng cách kéo và thả chúng vào Welcome Screen. Lấy các trang từ nhiều tệp, bao gồm tài liệu, bảng tính và bản trình bày và kết hợp chúng thành một tệp PDF để chia sẻ với bất kỳ ai. Thêm văn bản mới, đánh dấu và bình luận. Ngoài ra, chuyển đổi tập tin sang các định dạng PDF, PDF / A, XPS và DOC chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Download Corel PDF Fusion 1.14 Portable

Các tính năng chính

 • Lắp ráp các tài liệu mới một cách dễ dàng.
  • Kéo và thả để dễ dàng thêm nội dung từ nhiều nguồn và loại tệp, bao gồm tài liệu, bảng tính, bản trình bày và hình ảnh vào một tài liệu PDF để chia sẻ với bất kỳ ai.
  • Nhanh chóng lắp ráp các tài liệu mới bằng cách sử dụng các trang từ tài liệu hiện có.
  • Xuất và gửi email tài liệu PDF.
  • Chuyển đổi sang PDF hoặc XPS
 • Mở hơn 100 loại tệp tin ngay cả khi bạn không có phần mềm được sử dụng để tạo tệp. Mở Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Adobe Photoshop, Microsoft Visio và các loại tệp phổ biến khác.
 • Chỉnh sửa và sắp xếp lại nội dung.
  • Chỉ cần chọn một dòng văn bản và bắt đầu nhập để thay đổi.
  • Chỉnh sửa hoặc thêm văn bản ở bất cứ đâu trong tài liệu.
  • Dễ dàng thêm dấu trang và bình luận.
  • Đánh dấu tài liệu bằng cách sử dụng đánh dấu và ghi chú.
  • Xác định lại thông tin nhạy cảm và lưu an toàn.
  • Thêm hình mờ.
  • Chèn siêu liên kết đến các trang khác trong tài liệu của bạn, các tệp hoặc trang web khác.
  • Sắp xếp lại, xoay hoặc cắt trang.
 • Tạo tập tin ở định dạng PDF, DOC và XPS.
  • Tạo tài liệu PDF mới từ bất kỳ ứng dụng nào có thể in.
  • Sắp xếp và gửi các tệp liên quan trong một tài liệu PDF.
  • Chuyển đổi nhiều tệp cùng một lúc với Corel PDF Batch Converter.

——————–Download——————–

Corel PDF Fusion 1.14 Portable

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (PASSWORD): 123
✔ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*