Download Bootstrap Studio 5.1.1

Download Bootstrap Studio 5.1.1 Portable 2020

Bootstrap Studio là phần mềm giúp thiết kế và tạo mẫu trang web. Nó đi kèm với một số lượng lớn các thành phần tích hợp, bạn có thể kéo và thả để lắp ráp các trang web đáp ứng. Ứng dụng này được xây dựng dựa trên khung Bootstrap cực kỳ phổ biến.

Download Bootstrap Studio 5.1.1

Các tính năng chính

  • Giao diện: Giao diện đẹp và mạnh mẽ, được xây dựng xung quanh sự đơn giản của kéo và thả. Điều này làm cho nó trở thành công cụ hoàn hảo để tạo mẫu và thiết kế các trang web và ứng dụng.
  • Mẫu đẹp: Ứng dụng đi kèm với một số mẫu cao cấp, đáp ứng đầy đủ mà bạn có thể tùy chỉnh. Mỗi mẫu bao gồm nhiều trang và widget bạn có thể chọn và kết hợp vào trang web hoàn hảo.
  • Nhiều thành phần đẹp: Bootstrap Studio đi kèm với một số lượng lớn các thành phần đẹp để xây dựng các trang đáp ứng. Chúng tôi đã có tiêu đề, chân trang, phòng trưng bày, trình chiếu và thậm chí các yếu tố cơ bản như spans và divs.
  • Xem trước thời gian thực: Bootstrap Studio có một tính năng mạnh mẽ được gọi là Preview. Với nó, bạn có thể mở thiết kế của mình trong nhiều trình duyệt và thiết bị web và mọi thay đổi bạn thực hiện trong ứng dụng sẽ được hiển thị ngay lập tức ở mọi nơi.
  • Mã chỉnh sửa: Đối với một số thứ kéo và thả là không đủ. Đây là lý do tại sao Bootstrap Studio cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát đánh dấu của bạn khi bạn cần. Bạn có thể nhập và chỉnh sửa CSS, SASS, JavaScript và HTML trong trình chỉnh sửa giống như văn bản tuyệt vời của chúng tôi.

——————–Download——————–

Bootstrap Studio 5.1.1×64

Bootstrap Studio 4.5.8×86

Bootstrap Studio 4.3.7×64 Portable

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Mật khẩu giải nén (Password): 123
Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*