Download BrainWave Generator 3.1 Portable

Download BrainWave Generator 3.1 Portable

BrainWave Generator là một ứng dụng phần mềm nhẹ với mục đích giúp bạn tạo ra nhịp đập hai tai để có được trạng thái cụ thể, có thể là thư giãn hoặc chú ý.

Download BrainWave Generator 3.1.12 Portable

Các đặc điểm BrainWave Generator

BrainWave Generator sử dụng một cách tiếp cận giống như thuật sĩ để giúp bạn thiết lập hệ thống âm thanh của mình. Bạn có thể thực hiện một số thử nghiệm để kiểm tra xem hướng của tai nghe bên trái và bên phải của bạn có đúng không và âm thanh nổi không có hiệu ứng đặc biệt.

BrainWave Generator có giao diện đơn giản, chỉ nhúng một vài nút phát lại để giúp bạn kiểm soát lựa chọn âm thanh hiện tại, cụ thể là phát hoặc dừng các luồng âm thanh.

Chương trình cho phép bạn chọn giữa một số tệp âm thanh được xác định trước từ danh sách thả xuống, chẳng hạn như bồi dưỡng tinh thần nhanh, Thư giãn, Tự thôi miên, Thiền, Sáng tạo và Cảm ứng Giấc ngủ. Bạn có thể xem chi tiết về thời gian, giọng nói, âm lượng và tần số nhịp trong khi phát tệp.

Bạn được phép tạo cài đặt trước của riêng mình bằng cách cung cấp thông tin về tên và mô tả, thêm âm thanh nền (định dạng tệp WAV) và giọng nói, điều chỉnh tần số và cường độ nhịp hai tai, cũng như thiết lập âm lượng âm thanh.

Download BrainWave Generator

BrainWave Generator 3.1.12 Portable đi kèm với sự hỗ trợ cho một số chương trình nhịp hai tai do người dùng xác định và cài đặt trước để giúp bạn đạt được một tâm trạng nhất định. Nó đủ dễ dàng để được xử lý bởi người mới bắt đầu, trong khi người dùng nâng cao có thể sử dụng nó để xác định các chương trình não của riêng họ.

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*