Download CloneApp 2.14 Portable

Download CloneApp 2.14 Portable

CloneApp là một công cụ sao lưu di động và đơn giản miễn phí có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian khi di chuyển phần mềm hoặc cài đặt lại Windows. Nếu bạn không muốn thực hiện sao lưu và khôi phục hoàn toàn, CloneApp sẽ sao lưu cài đặt cho các chương trình Windows phổ biến nhất để bạn có thể khôi phục chúng sau này.

Download CloneApp 2.14 Portable

Những đặc điểm CloneApp

CloneApp không chỉ là một ứng dụng sao lưu đơn thuần, phần mềm sao lưu CloneApp sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi không phải cài đặt lại từ đầu các ứng dụng bằng cách sao lưu tất cả các cài đặt ứng dụng từ thư mục Windows Program, các thiết lập Registry và những cài đặt ứng dụng bạn thực sự cần.

Nguồn tài nguyên rất trực quan và linh hoạt, các cửa sổ chính hiển thị các chương trình đã cài đặt, cũng như những liên kết nhanh đến các thư mục thường xuyên truy cập (ví dụ như My Documents hay My Music). Giao diện rất dễ hiểu và bảng điều khiển ở bên trái giúp kiểm soát tất cả các chức năng chính của phần mềm.

Không chỉ sao lưu những phần mềm được cài đặt, ứng dụng có thể sao lưu nhiều đối tượng khác. Một lựa chọn thú vị là “Import Plug-in” làm tăng đáng kể khả năng linh hoạt của chương trình, như các đối tượng tùy chỉnh được người dùng lựa chọn.

khả năng chọn một tập tin hoặc thư mục cụ thể để lưu trữ. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng chức năng Custom trên bảng điều khiển bên trái. Các khóa registry và các lệnh cũng có thể được lưu lại.

CloneApp tạo ra một file log ghi chi tiết tất cả các hoạt động được thực hiện. Điều này tạo điều kiện để xem lại, hoặc đơn giản chỉ là theo dõi những công việc này.

Download CloneApp

CloneApp 2.14.555 Portable là một công cụ sao lưu đơn giản cho các hoạt động nhẹ. Nhiều cải tiến hơn chắc chắn sẽ làm cho chương trình này nổi bật so với nhiều lựa chọn thay thế hiện có.

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*