Download CoolUtils Total Doc Converter 5.1

Download CoolUtils Total Doc Converter 5.1 Portable 2020

CoolUtils Total Doc Converter là công cụ giúp chuyển đổi tài liệu: ( Word, Doc, DocX, DocM, RTF, RVF hoặc TXT ) thành các tệp PDF, DOCX, XLS, JPEG, PNG, TIFF, HTML, XHTML, RTF, DOC, TXT. Với thiết kế giao diện trực quan, người dùng mới sẽ thấy rằng thật dễ dàng để thiết lập và chạy các dự án chuyển đổi.

Download CoolUtils Total Doc Converter 5.1

Các tính năng chính

 • Total Doc Converter chuyển đổi Doc thành PDF và cho phép bạn thêm chữ ký số vào tài liệu cuối cùng.
 • Các danh sách hầu hết các loại tập tin hỗ trợ : chuyển đổi Word, Doc, DOCX, DOCM, RTF, RVF, hoặc các tập tin TXT sang RTF, DOCX, XLS, JPEG, PNG, TIFF, HTML, XHTML, PDF, TXT trong một chế độ hàng loạt. Đó là một trình chuyển đổi tài liệu tất cả trong một mạnh mẽ.
 • Chuyển đổi và kết hợp một số tài liệu thành một tệp nhiều trang (PDF, DOC, TIFF hoặc tệp TXT rất dài). Tất cả được thực hiện trong một lần.
 • Total Doc Converter hỗ trợ một số loại nén cho TIFF.
 • Total Doc Converter có thể chuyển đổi Word 2010 sang Word 2003 nếu bạn cần một tệp tương thích với Microsoft Word cũ hơn.
 • Chuyển đổi tập tin Doc thành DocX với Total Doc Converter.
 • Mỗi tài liệu được hiển thị trong bảng Preview. Bạn có thể phóng to nó hoặc xem tài liệu có kích thước đầy đủ. Sử dụng tùy chọn xem trước để nhanh chóng tìm thấy một tập tin.
 • Total Doc Converter cho phép đặt phông chữ mặc định của bạn cho các tệp văn bản.
 • Thêm logo của bạn hoặc bất kỳ hình ảnh nào khác vào đầu trang hoặc chân trang của tệp đầu ra.
 • Total Doc Converter sẽ thêm bộ đếm trang hoặc ngày vào mỗi trang của tệp đầu ra.
 • Total Doc Converter có thể in ra, fax để gửi tới OneNote bất kỳ tệp nào bạn chọn. Nó cũng sẽ tạo các báo cáo chi tiết về các tệp Doc của bạn ở các định dạng PDF, XLS, CSV, TXT. Đó là cách tuyệt vời nhất để tìm hiểu có bao nhiêu tệp bạn có và các tham số của chúng.
 • Total Doc Converter cung cấp rất nhiều cài đặt bổ sung cho chuyển đổi từ Doc sang PDF. Đặt quyền người dùng, bảo vệ mật khẩu các tệp của bạn hoặc ký bằng chữ ký số. Nhận PDF, PDF / A và các tệp PDF không thể tìm kiếm.

——————–Download——————–

CoolUtils Total Doc Converter 5.1.0.228

CoolUtils Total Doc Converter 5.1.0.228 Portable

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Mật khẩu giải nén (Password): 123
Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*