Download DevID Agent 4.49 Portable

Download DevID Agent 4.49 Portable 2021

DevID Agent là công giúp tìm kiếm, cài đặt và cập nhập driver cho máy tính. Tiện ích phần mềm miễn phí nhỏ này sẽ phát hiện trên các thiết bị không xác định trên máy tính của bạn và tự động cài đặt chúng. Cũng cập nhật tất cả các trình điều khiển trên máy tính của bạn.

Download DevID Agent 4.49 Portable

Các đặc điểm chính

  • DevID Agent có thể giúp bạn tự động tìm và cài đặt trình điều khiển bị thiếu cho hệ thống của bạn và nâng cấp những driver lỗi thời.
  • Sau khi chạy, bạn sẽ thấy màn hình chào mừng và nhấp vào Tìm kiếm các trình điều khiển mới, chương trình tìm kiếm sẽ hiển thị những trình điều khiển phải cài đặt và những gì cần nâng cấp. Bạn sẽ cần đánh dấu hộp kiểm, những cái bạn muốn cài đặt hoặc nâng cấp. Sau đó nhấp vào cài đặt các trình điều khiển đã kiểm tra, các chương trình đã chọn, tiếp theo, chương trình sẽ bắt đầu tải xuống và cài đặt trình điều khiển đã chọn.
  • Khi cài đặt màn hình có thể nhấp nháy hoặc đóng băng tạm thời. Nếu điều này xảy ra, không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào.

——————–Download——————–

DevID Agent 4.43

DevID Agent 4.43 Portable

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (PASSWORD): 123
✔ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*