Download ISO Workshop Professional 9.1

Download ISO Workshop Professional 9.1 Portable 2020

ISO Workshop là một chương trình được thiết kế để tạo và ghi các tệp ISO, cũng như các hoạt động sao chép và ghi đĩa CD / DVD / Blu-ray Disc. Chương trình có giao diện người dùng rất trực quan và cho phép bạn tạo ảnh ISO, trích xuất tệp từ ảnh đĩa, tạo bản sao lưu đĩa, chuyển đổi và ghi ảnh đĩa, tạo bản sao chính xác cho đĩa CD / DVD / Blu-ray Disc.

Download ISO Workshop Professional 9.1

Các tính năng chính

  • Cho phép bạn tạo ảnh ISO từ các tệp và thư mục cục bộ của bạn. Bạn có thể tạo ảnh ISO tiêu chuẩn với các hệ thống tệp khác nhau hoặc ảnh ISO khởi động được, để chuẩn bị đĩa khởi động.
  • Có thể tạo một bản sao chính xác của CD, DVD hoặc Blu-ray Disc trên ổ cứng để sao lưu dữ liệu quan trọng hoặc Audio CD. Ngoài ra, bạn có thể sao chép đĩa CD, DVD hoặc Blu-ray một cách nhanh chóng.
  • Bạn có thể dễ dàng ghi hình ảnh đĩa vào CD, DVD hoặc Blu-ray Disc. Nó có thể là bất kỳ ảnh đĩa nào, không chỉ ảnh ISO tiêu chuẩn. Ngoài ra, bạn có thể xóa đĩa CD, DVD hoặc Blu-ray có thể ghi lại.
  • Các công cụ bổ sung của ISO Workshop cho phép bạn trích xuất tệp từ ISO và các định dạng hình ảnh khác (BIN, NRG, CDI, MDF, IMG, GI, PDI, DMG, B5I, B6I), tạo bản sao lưu bằng cách sao chép đĩa sang hình ảnh ISO hoặc BIN cũng như chuyển đổi các loại hình ảnh sang định dạng ISO.

——————–Download——————–

ISO Workshop 9.1 Portable

ISO Workshop Pro 9.0 Portable

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Mật khẩu giải nén (Password): 123
Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*