Download StarBurn 15.7 Portable

Download StarBurn 15.7 Portable

StarBurn V15.7 là một công cụ cho phép người sử dụng để xem và ghi đĩa CD, DVD, Blu-ray và HD-DVD. StarBurn hỗ trợ hầu hết các thiết bị ổ đĩa CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW, BD-R/RE, HD-DVD-R/RW and DVD-RAM media, including high-capacity double layer DVD+R and dual layer DVD-R.

Download StarBurn miễn phí mới nhất

Tính năng StarBurn Portable

StarBurn Portable có thể xử lý các luồng âm thanh một cách nhanh chóng. Điều này có nghĩa là nó có thể ghi CD âm thanh từ các tệp MP3 / WMA mà không cần nén chúng và lưu trữ một bản sao trung gian trên đĩa cứng của bạn. Điều này nhanh hơn nhiều so với thực hiện mọi thứ theo hai bước: Giải mã đầu tiên và sau đó ghi thực sự.

Hệ điều hành: Windows 95, Windows 98, Windows Me (Millennium Edition), Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 and Windows 7, Windows 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2016, Windows 10 aresupported. Both 32-bit and 64-bit.

StarBurn hỗ trợ tất cả các thiết bị CD / DVD / Blu-Ray / HD-DVD tương thích MMC (Multi-Media Command Set). Hỗ trợ CD-R / RW, DVD-R / RW, DVD + R / RW, BD-R / RE, HD-DVD-R / RW và DVD-RAM, bao gồm cả DVD + R hai lớp dung lượng cao và lớp kép DVD-R.

Hỗ trợ trích xuất chuỗi chính DVD-Video (phim) do đó bạn có thể làm chủ lại DVD và chỉ trích xuất phim. Chỉ bản thân bộ phim sẽ được sao chép, nhưng không phải đoạn giới thiệu và quảng cáo từ DVD gốc. Hỗ trợ xử lý nội dung âm thanh. StarBurn có thể lưu trữ các bản âm thanh dưới dạng tệp WAV (không nén) và WMA (nén Windows Media Audio).

Hỗ trợ hệ thống tệp UDF (UDF 1.x, 1.50, 2.01, 2.5, 2.6) có nghĩa là từ bây giờ các tệp lớn hơn 2 GB và có tên dài tới 2048 ký tự có thể được lưu trữ trên phương tiện quang.

StarBurn Portable hỗ trợ hệ thống tệp ISO9660, bao gồm các phần mở rộng Joliet Unicode, đây là hệ thống tệp tương thích nhất có thể được đọc gần như bởi bất kỳ máy nào.

Hỗ trợ tạo El Torito (CD / DVD / Blu-Ray / HD-DVD) có thể khởi động. Hỗ trợ chuyển đổi DVD9 thành 2 DVD-R (+ R). Trong chế độ này, StarBurn sao lưu đĩa DVD-Video DVD9 được đóng dấu hai lớp vào một cặp hai bản ghi một lớp DVD, vì một cặp hai đĩa có thể ghi hai lớp rẻ hơn so với bản ghi hai lớp / hai lớp.

Download StarBurn

StarBurn bao gồm một bộ công cụ hoàn chỉnh để giúp bạn ghi, lấy và làm chủ các tệp video, âm thanh và dữ liệu của mình. Nếu bạn muốn tận dụng tối đa chương trình này, bạn có thể xem hướng dẫn trợ giúp bao gồm các chi tiết toàn diện về từng quy trình.

StarBurn V15.7

StarBurn V15.7 Portable

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*