Download MOBILedit Camera Ballistics 2.0 Portable

Download MOBILedit Camera Ballistics 2.0 Portable

MOBILedit Camera Ballistics là một sản phẩm phần mềm độc đáo sử dụng các thuật toán tiên tiến và công nghệ tiên tiến để xác định xem một bức ảnh có thực sự được chụp bởi một máy ảnh bị nghi ngờ hay không.

Download MOBILedit Camera Ballistics 2.0 Portable

Tính năng MOBILedit Camera Ballistics

MOBILedit Camera Ballistics Portable không dựa trên siêu dữ liệu như EXIF, nhưng nó sử dụng toán học để phân tích vật lý của cảm biến. Do sự khác biệt nhỏ về kích thước và thành phần vật liệu, mỗi pixel hoạt động khác nhau, liên quan đến các hiệu ứng như Sự không đồng nhất của phản hồi ảnh làm cho mỗi cảm biến trở nên độc đáo.

Ảnh chứa nhiều thông tin hơn những gì bạn có thể thấy trong ảnh. Thuật toán khoa học độc đáo của Camera Ballistics đi sâu hơn là chỉ EXIF. Nó sẽ xác định xem một bức ảnh có được chụp bởi một thiết bị camera bị nghi ngờ hay không, cung cấp cho bạn dữ liệu tối đa từ ảnh và làm cho Camera Ballistics trở thành một công cụ cần thiết cho mọi nhà điều tra pháp y.

MOBILedit Camera Ballistics Portable sử dụng phương pháp phân tích phức tạp và biến nó thành một quy trình hai giai đoạn. Đơn giản chỉ cần tạo một vài ảnh tham khảo bằng máy ảnh nghi ngờ để chương trình tìm hiểu về cảm biến của thiết bị và một dấu vân tay của cảm biến sẽ được tạo. Camera Ballistics sẽ sử dụng dấu vân tay này để phân tích các bức ảnh bạn đang điều tra và khớp nó với các bức ảnh được chụp bởi máy ảnh bị nghi ngờ.

Để có được kết quả tốt nhất và đảm bảo độ chính xác cao, bạn nên sử dụng ít nhất 30 ảnh khi tạo hoặc đối sánh dấu vân tay. Tốt nhất, các bức ảnh phải hiển thị mây hoặc tường, không có hình dạng rõ ràng. Tuy nhiên, nếu bạn không có nhiều ảnh, bạn có thể chạy phân tích bằng cách sử dụng ít nhất ba ảnh.

Download MOBILedit Camera Ballistics Portable

Camera Ballistics là cung cấp một giải pháp phần mềm có thể xác định chính xác liệu một bức ảnh có được chụp bằng một máy ảnh cụ thể hay không. Việc phân tích hai giai đoạn sẽ không mất nhiều thời gian, kết quả là một báo cáo toàn diện bao gồm thông tin về các bức ảnh đang được điều tra, cho bạn biết cái nào khớp với dấu vân tay đầu vào.

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*