Download Paragon Image Backup for Windows 8

Download Paragon Image Backup for Windows 8

Download Paragon Image Backup for Windows 8 là ông cụ sao lưu hình ảnh này cho phép người dùng dễ dàng sao lưu phân vùng đơn hoặc hoàn thành đĩa cứng và lưu cục bộ, vào CD / DVD hoặc trên mạng. Phần mềm sử dụng cơ chế hình ảnh đĩa và Microsoft Volume Shadow Copy Service để sao lưu các ứng dụng đang chạy và các tệp bị khóa hệ thống.

Download Paragon Image Backup for Windows 8

Tính năng Paragon Image Backup

Paragon Image Backup sử dụng trình hướng dẫn thông minh để giúp bạn dễ dàng thiết lập và hoàn thành bản sao lưu. Một tính năng thú vị khác là bạn cũng có thể trích xuất nội dung từ ảnh sao lưu. Bạn có thể nén hình ảnh để giảm kích thước, bảo vệ nó bằng mật khẩu và loại trừ một hoặc nhiều loại tệp khỏi bản sao lưu.

Hỗ trợ đọc / ghi ReFS đầy đủ trong Windows. Chỉ đọc quyền truy cập vào các khối lượng ReFS chưa được gắn kết trong môi trường Linux và Windows.

Paragon Image Backup cho phép bạn tạo phương tiện khôi phục (CD / DVD / USB) để bạn có thể dễ dàng khôi phục bản sao lưu hình ảnh đã tạo trước đó ngay cả khi PC của bạn không khởi động được.

Phục hồi linh hoạt. Khôi phục toàn bộ hình ảnh sao lưu hoặc chỉ các tệp cụ thể trong Windows hoặc từ môi trường khôi phục Linux / DOS. Các chức năng bảo trì bổ sung. Môi trường phục hồi Linux / DOS bao gồm các chức năng cơ bản để khởi tạo, phân vùng và định dạng đĩa cứng.

Download Paragon Image Backup for Windows 8

Paragon Image Backup for Windows 8.10.1.0.15848 là một ứng dụng sao lưu đáng tin cậy với các tính năng cơ bản.

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*