Download PDF Compressor Pro 5.2.2 Portable

Download PDF Compressor Pro 5.2.2 Portable

Compressor Pro là một tiện ích của Windows giúp nén cả văn bản PDF và các tệp PDF đã quét, đồng thời giảm kích thước tệp PDF từ lớn hơn 30 MB xuống chỉ còn 1 – 3 MB nhanh chóng và dễ dàng. Công cụ này cho phép người dùng thay đổi giá trị nén để có được chất lượng nội dung và kết quả nén tốt hơn.

Download PDF Compressor Pro 5.2.2

Tính năngPDF Compressor Pro

PDF Compressor Pro Portable cho phép bạn sửa đổi thuộc tính dot-per-inch của tài liệu, thuộc tính này chịu trách nhiệm về số lượng chi tiết có trong các trang. Bằng cách đó, ứng dụng có thể giảm đáng kể kích thước tổng thể của tệp, mặc dù làm như vậy với cái giá phải trả là chất lượng hình ảnh thấp hơn.

Bên cạnh DPI, bạn cũng có thể sửa đổi chất lượng nén mong muốn bằng cách sử dụng thanh trượt tích hợp. Do đó, bạn có thể tăng hoặc giảm độ mạnh của nó, tùy thuộc vào mức độ bạn muốn giảm tệp PDF và chất lượng mà bạn sắp xếp để đạt được nếu không có.

Xem thêm các bài viết khác

PDF Compressor Pro có thể lưu các tài liệu PDF đã nén vào thư mục PDF gốc mà không ghi đè lên các tệp PDF gốc. Nhưng nếu bạn thích, nó cũng có thể xuất các tệp nén đến một đường dẫn thư mục cụ thể.

Ngoài ra, chương trình hỗ trợ chế độ hàng loạt và cho phép người dùng nén hàng trăm tài liệu PDF cùng một lúc.

Download PDF Compressor Pro Portable

PDFZilla PDF Compressor Pro là một tiện ích nhỏ và nhẹ nhưng đi kèm với một số tính năng nén khá mạnh mẽ. Ngoài ra, gói nhỏ còn có lợi ích là rất đơn giản và dễ sử dụng, không phụ thuộc vào bất kỳ trải nghiệm nào trước đó.

PDFZilla PDF Compressor Pro 5.2.2 Setup

PDFZilla PDF Compressor Pro 5.2.2 Portable

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*