Download PDFZilla 3.8.7 Portable

Download PDFZilla 3.8.7 Portable

PDFZilla là một ứng dụng cho phép bạn chuyển đổi PDF sang các tệp Word, hình ảnh, tài liệu văn bản, HTML và SWF. Hợp nhất, cắt và xoay các tệp PDF và chuyển đổi chúng sang nhiều định dạng khác.

Download PDFZilla 3.8.7 Portable

Tính năng PDFZilla

PDFZilla Portable có thể chuyển đổi PDF sang Word với tất cả dữ liệu văn bản và đồ họa. Chuyển đổi PDF sang định dạng MS Excel XLS / XLSX để bạn có thể chỉnh sửa và trích xuất các biểu mẫu PDF. Chuyển đổi PDF sang các tệp văn bản đa dạng thức. Bạn có thể chỉnh sửa tất cả văn bản và đồ họa bằng Windows Wordpad. Chuyển đổi PDF sang các tệp văn bản thuần túy. Bạn có thể chỉnh sửa văn bản bằng Notepad.

Bạn có thể tắt tính năng chuyển đổi trang đầu tiên và trang cuối cùng, thêm tệp PDF từ một thư mục, cũng như tắt lời nhắc bằng âm thanh.

PDFZilla Portable chuyển đổi PDF sang các tệp BMP, JPG, GIF hoặc TIF. Chuyển đổi PDF sang các tệp HTML và tự động tạo tệp Chỉ mục. Chuyển đổi PDF sang các tệp Shockwave Flash Animation có thể được xuất bản trên các trang web. Tạo tệp PDF từ các hình ảnh như JPG / PNG / TIF / BMP / GIF.

Xoay, hợp nhất và cắt tệp PDF Bạn có thể xoay tệp PDF 90 & 180 độ, hoặc hợp nhất nhiều tệp PDF thành một hoặc xóa và cắt các trang pdf.

Download PDFZilla Portable

PDFZilla đi kèm với giao diện thân thiện với người dùng. Ứng dụng chạy trên một lượng tài nguyên hệ thống từ thấp đến trung bình và nhanh chóng hoàn thành tác vụ chuyển đổi.

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*