Download SubPaster 1.2 Portable

Download SubPaster 1.2 Portable

SubPaster Portable là một phần mềm chỉnh sửa và dịch phụ đề dễ tiếp cận, hứa hẹn sẽ giúp bạn trong quá trình này, cho phép bạn dễ dàng chỉnh sửa và xuất các tệp SRT của mình. Hiện tại chỉ hỗ trợ định dạng tệp SRT, chương trình này khá dễ hiểu. Cửa sổ chính chứa hai khối văn bản, một cho phụ đề gốc, một cho đầu ra để bạn có thể dễ dàng so sánh chúng.

Download SubPaster 1.2 Portable

Tính năng SubPaster

SubPaster Portable không phải là một trình dịch phụ đề, mà là một người bạn đồng hành hữu ích mà bạn có thể sử dụng để bạn dễ dàng xử lý văn bản mà không can thiệp vào các dấu thời gian và dòng văn bản.

Bạn chỉ cần bắt đầu bằng cách chọn tệp SRT mà bạn muốn xử lý, với khả năng chỉnh sửa nó ở kích thước đầy đủ hoặc chỉ từng phần nhỏ của nó. Trong trường hợp bạn chọn cái sau, bạn có thể muốn biết rằng các chuỗi văn bản được hiển thị theo thứ tự thời gian, vì vậy bạn không cần phải lo lắng về việc không thể hợp nhất chúng một cách chính xác.

Chương trình duy trì tất cả các dấu phân cách văn bản của tệp SRT gốc và khi làm việc trên một dòng cụ thể, nó sẽ được đánh dấu để bạn có thể theo dõi tất cả các sửa đổi mà bạn áp dụng. Bạn có thể sao chép văn bản nước ngoài hoặc văn bản đã dịch vào khay nhớ tạm, và khi bạn đã hoàn tất, việc lưu phụ đề thu được là một công việc tuyệt vời.

Download SubPaster Portable

SubPaster 1.2 Portable là một trình biên tập phụ đề có thể tiếp cận giúp đơn giản hóa các tác vụ dịch thuật. Chương trình cho phép bạn áp dụng tất cả các loại sửa đổi cho tệp SRT của mình bằng cách giúp bạn theo dõi các mốc thời gian và dòng văn bản để bạn không can thiệp vào quá trình đồng bộ hóa, vì vậy nó là một công cụ khá hữu ích.

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*