Download iShredder Military Server Edition 7.0.20.03 Portable

Download iShredder Military Server Edition 7.0.20.03 Portable

iShredder Military Server là công cụ giúp xóa dữ liệu vinh viễn khỏi ổ cứng và các thiết bị lưu trữ khác, iShredder sử dụng các kỹ thuật băm nhỏ dữ liệu vượt ra ngoài các tiêu chuẩn quốc tế. Việc xóa dữ liệu của nó an toàn đến mức các cơ quan chính phủ và bộ quốc phòng tin tưởng và sử dụng quy trình mạnh mẽ này.

Download iShredder Military Server Edition 7.0

Các tính năng iShredder Military Server Edition

iShredder Military Server Edition cung cấp tới 18 phương pháp xóa an toàn được các tổ chức chính phủ và quân đội chứng nhận chỉ vì một mục tiêu: xóa an toàn dữ liệu bí mật trên máy chủ Windows.

Giải pháp thân thiện với người dùng này, chạy trong Microsoft Windows, cho phép người dùng xóa dữ liệu của họ một cách hiệu quả theo cách để ngăn chặn việc tái thiết, ngay cả bởi các cơ quan chính phủ.

Vượt quá các tiêu chuẩn của chính phủ, quân đội và công nghiệp về khả năng xóa vĩnh viễn thông tin kỹ thuật số. Phần mềm xóa tất cả dữ liệu hiện có bao gồm dữ liệu cấp độ bảo mật bí mật, bí mật và tối mật.

Với tính năng xóa dung lượng trống từng đoạt giải thưởng trong iShredder , bạn có thể xóa sạch dung lượng đĩa không sử dụng một cách an toàn để không thể khôi phục dữ liệu đã xóa.

Đi kèm với các thuật toán xóa như DoD 5220.22-ME, US Air Force (AFSSI-5020), US Army AR380-19, DoD 5220.22-M ECE, BSI / VS-ITR TL-03423, CSEC ITSG-06, NATO Standard , Gutmann, HMG InfoSec No.5, DoD 5220.22 SSD và các loại khác.

Cung cấp tất cả các khả năng để bảo vệ hoàn toàn thông tin nhạy cảm và xóa dữ liệu tuân thủ GDPR, bao gồm các báo cáo chi tiết về việc xóa.

Download iShredder Military Server Edition

iShredder Military Server Edition 7.0.20.03.21×64 Portable giúp xóa dữ liệu an toàn vĩnh viễn khỏi ổ cứng và các thiết bị lưu trữ dữ liệu bên ngoài.

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*