Download Internet Examiner Toolkit 5.21

Download Internet Examiner Toolkit 5.21 Portable 2020

Internet Examiner Toolkit là bộ công cụ pháp y đa ngôn ngữ, đa diện đầu tiên được thiết kế đặc biệt để khám phá, kiểm tra, phân tích và báo cáo bằng chứng dựa trên internet thu được từ máy tính, ổ cứng, bộ nhớ trực tiếp và thiết bị di động.

Download Internet Examiner Toolkit 5.21

Các tính năng chính

  • Sử dụng nhiều kỹ thuật và tùy chọn khác nhau để tìm, phân tích và tiết lộ bằng chứng, bạn thực sự cần phải hiểu rõ về cách sử dụng phần mềm tốt nhất để đạt được kết quả tối đa.
  • Bằng cách xem qua một loạt các hướng dẫn ngắn, người dùng mới sẽ nhanh chóng làm quen với giao diện người dùng, các tùy chọn tìm kiếm và các cách khác nhau để kiểm tra và báo cáo về bằng chứng.
  • Giúp bạn có thể tiến hành, theo dõi và nắm bắt các cuộc điều tra “trực tiếp” trên internet trong thời gian thực. Với Khung tạo tác độc quyền của mình, có thể nhanh chóng cập nhật và mở rộng thư viện các tạo tác internet được hỗ trợ.
  • Sử dụng IXTKTM trong phòng xử án, các điều tra viên có thể tự tin lập trường khi biết rằng họ có thể nói chuyện một cách thông minh về bằng chứng và nếu cần, hãy xác thực các phát hiện của họ ngay lập tức mà không phải lo lắng.

——————–Download——————–

Internet Examiner Toolkit 5.21.1605.1521

Internet Examiner Toolkit 5.21.1605.1521 Portable

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Mật khẩu giải nén (Password): 123
Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*