Download KillProcess 4.3 Portable

Download KillProcess 4.3 Portable

KillProcess là một Tiện ích Windows được sử dụng để loại bỏ bất kỳ quá trình nào, bao gồm các dịch vụ, đang chạy trên Windows 7, Windows 8 hoặc Windows 10.

Download KillProcess 4.3 Portable

Các tính năng chính

  • Bạn có thể kiểm tra chi tiết về từng tiện ích, chẳng hạn như biểu tượng, tên, ID quy trình và đường dẫn. Đây chỉ là những chi tiết cơ bản mà bạn có thể nhận được về các chương trình.
  • KillProcess cung cấp cho bạn khả năng truy vấn thư viện trực tuyến để xem chi tiết về quy trình, chẳng hạn như tác giả, kích thước tệp, đường dẫn chung và trạng thái an toàn.
  • Ứng dụng giúp bạn tắt nhiều mục cùng lúc và chấm dứt các quy trình ở chế độ quản trị. Hơn nữa, bạn có thể thiết lập một danh sách với các chương trình được tự động quét và tắt trong một khoảng thời gian cụ thể.
  • KillProcess có thể hiển thị thông tin toàn diện về từng quy trình, cụ thể là dữ liệu quy trình (ví dụ: số nhận dạng, tên, đường dẫn, số lần xử lý, thời gian tạo, thời gian chạy, thống kê bộ nhớ), chi tiết phiên bản (ví dụ: tên tệp gốc và nội bộ, mô tả, phiên bản , nhận xét), dữ liệu mô-đun, thuộc tính tệp (ví dụ: kích thước, thời gian tạo).

——————–Download——————–

KillProcess 4.3

KillProcess 4.3 Portable

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Mật khẩu giải nén (Password): 123
Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*