Download Microsoft Office Visio 2003 Key bản quyền

Download Microsoft Office Visio 2003 Key bản quyền

Microsoft Office Visio 2003 là một ứng dụng đồ họa và sơ đồ vector và là một phần của gia đình Microsoft Office. Sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1992, được sản xuất bởi Shapcare Corporation. Nó được Microsoft mua lại vào năm 2000. Mặc dù ban đầu nhằm mục đích trở thành một ứng dụng cho bản vẽ kỹ thuật cho lĩnh vực Kỹ thuật và Kiến trúc. Ngoài việc bổ sung để phát triển sơ đồ kinh doanh, việc Microsoft mua lại đã bao hàm những thay đổi mạnh mẽ trong hướng dẫn để từ phiên bản Visio cho Microsoft Office 2003.

Microsoft Office Visio 2003 Key bản quyền miễn phí

Microsoft Office Visio bắt đầu như một sản phẩm độc lập được sản xuất bởi Shapcare Corporation; phiên bản 1.0 xuất xưởng năm 1992. Phiên bản tiền phát hành, Phiên bản 0.92, được phân phối miễn phí trên đĩa mềm cùng với tiện ích đánh giá sự sẵn sàng của hệ thống Microsoft Windows. Năm 1995, Tập đoàn Shapcare đã đổi tên thành Visio Corporation để tận dụng sự công nhận của thị trường và vốn chủ sở hữu sản phẩm liên quan.

Microsoft mua lại Visio vào năm 2000, đổi tên thương hiệu thành ứng dụng Microsoft Office . Tuy nhiên, giống như Microsoft Project , nó chưa bao giờ được đưa vào chính thức trong bất kỳ bộ Office nào đi kèm.

Microsoft Office Visio 2003 được sử dụng để tạo các biểu diễn đồ họa với sự trợ giúp của các mẫu khác nhau với các công cụ và biểu tượng phù hợp. Các sơ đồ kết quả có thể dễ dàng được nhúng trong các tài liệu khác. Nó đặc biệt phù hợp với sơ đồ và quy trình kinh doanh , nhưng cũng có thể sử dụng các loại sơ đồ khác để tạo bản vẽ kỹ thuật đơn giản và sơ đồ UML.

Download Microsoft Office Visio 2003

Microsoft Office Visio 2003 là một chương trình vẽ sơ đồ thông minh. MS Visio cho phép bạn thể hiện bản vẽ một cách trực quan đẹp và không phải tốn nhiều thời gian. Với Microsoft Office Visio 2003 bạn có thể tài về cài đặt và sử dụng miễn phí, Key trong file tải về.

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*