Download Microsoft Visio 2003-2019 cho Windows

Download Microsoft Visio 2003-2019 cho Windows

Microsoft Visio là phần mềm lập sơ đồ của hãng Microsoft, cho phép bạn tạo sơ đồ văn phòng, sơ đồ cơ sở dữ liệu , sơ đồ luồng chương trình, UML và hơn thế nữa, cho phép bạn bắt đầu người dùng bằng ngôn ngữ lập trình. được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1992, được sản xuất bởi Shapcare Corporation. Nó được Microsoft mua lại vào năm 2000.

Download Microsoft Visio 2003-2019 cho Windows

Tất cả các phiên bản trước của Visio đều sử dụng VSD, định dạng tệp nhị phân độc quyền. Visio 2010 đã thêm hỗ trợ cho định dạng tệp VDX, đây là định dạng dựa trên Lược đồ XML (DatadiagramML), nhưng vẫn sử dụng VSD theo mặc định.

1. Yêu cầu cấu hình cài đặt

  • Đối với các phiên bản: Microsoft Visio 2003, 2007, 2010 có thể cài đặt các hệ điều như: Windows xp, Windows 7, Windows 8, Windows 10.
  • Đối ới các phiên bản: Microsoft Visio 2013, 2016 có thể cài đặt trên Windows 7 và Windows 10.
  • Microsoft Visio 2019 chỉ hỗ trợ cài đặt trên Windows 10.

2. Link Download Microsoft Visio 2003-2019

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*