Microsoft Visio 2019 hướng dẫn Active chi tiết

Microsoft Visio 2019 hướng dẫn Active chi tiết

Microsoft Visio 2019 là phiên bản mới nhất hiện tại của Microsoft Visio. Microsoft Visio là một công cụ vẽ sơ đồ phổ biến được rất nhiều người sử dụng trên thế giới. Phần mềm được hãng Microsoft phát triển và update thường xuyên nên những tính năng luôn được cập nhật một cách tốt nhất.

Microsoft Visio 2019

Một số tính năng chính của Microsoft Visio 2019

Microsoft Visio 2019 bổ sung nhiều tính năng mới trong đó có việc bổ sung hệ thống template phục vụ cho nhiều nhu cầu của bạn, thêm vào đó là các tính năng hiện đại như Tell me, chia sẻ tài liệu trực tuyến, giao diện cũng được cải tiến hơn.

Đơn giản hóa quy trình vẽ biểu đồ phức tạp: Tạo giản đồ luồng, đồ thị mạng, sơ đồ tổ chức, mặt bằng, thiế kế kỹ thuật… bằng các hình dạng và template hiện đại.

Hình ảnh hóa mọi thứ: Dễ dàng biến công việc của bạn thành những biểu đồ đẹp hoàn hảo đáp ứng tiêu chuẩn mọi ngành nghề với sự trợ giúp của bộ sưu tập template phong phú và 250.000 hình mẫu trong hệ sinh thái Visio.

Khởi đầu dễ dàng: Lập biểu đồ tiến trình dễ dàng với trải nghiệm Office quen thuộc. Bắt đầu phác thảo ý tưởng sử dụng bút hoặc ngón tay hay những mẹo phác thảo trước trong Starter Diagrams.

Xác định tiến trình hiệu quả: Thiết kế quy trình cùng các template tích hợp và ký hiệu chuẩn cho sự lựa chọn của bạn, bất kể nó là BPMN 2.0 hay EPC.

Hợp tác trên các mô hình: Để toàn đội cùng nhau tối ưu hóa mô hình bằng công cụ hợp tác và đồng tác giả quen thuộc. Trò chuyện với các bên liên quan ngay trên sơ đồ công việc.

Đồ thị sinh động với tính năng liên kết dữ liệu: Nhanh chóng xếp chồng dữ liệu trên mạng lưới công nghệ thông tin, nhà máy sản xuất hay quy trình phức tạp để có được thông tin chi tiết về hoạt động theo cách hiệu quả nhất.

Tùy biến các yếu tố trực quan hóa Trình bày các biểu mẫu dữ liệu theo cách bạn muốn. Chọn đồ thị dữ liệu mặc định cho các biểu tượng, màu sắc, văn bản hoặc dễ dàng hình ảnh hóa dữ liệu bằng cách cài đặt các mẫu hình thông minh của Visio.

Download Microsoft Visio 2019 Professional

Bản Microsoft Visio 2019 Professional có dung lượng khoảng 3 GB và có thể cài đặt được cho cả Windows 32 và 64bit, yêu bạn phải sử dụng Windows 10.

Hướng dẫn Active kích hoạt Microsoft Visio 2019

Bước 1: Mở CMD với quyền quản trị. Chú ý là phải chạy với quyền quản trị mới được.

Microsoft Visio 2016

Bước 2: Nhập lệnh bên dưới

if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16" if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16" set "cmd=cscript //nologo ospp.vbs" %cmd% /inpkey:9BGNQ-K37YR-RQHF2-38RQ3-7VCBB >nul 2>&1 %cmd% /dstatus | findstr "Office19VisioPro2019VL" if not %errorlevel% == 0 (for /f %x in ('dir /b ..\root\Licenses16\VisioPro2019VL*.xrm-ms') do %cmd% /inslic:"..\root\Licenses16\%x") %cmd% /inpkey:9BGNQ-K37YR-RQHF2-38RQ3-7VCBB %cmd% /sethst:kms.lotro.cc & %cmd% /act cls & %cmd% /dstatus echo.

Hoặc

@echo off
title Activate Microsoft Office 2019 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Office Standard 2019&echo - Microsoft Office Professional Plus 2019&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\VisioPro2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\VisioPro2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:X4VQ2 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:7VCBB >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:7TQNQ-K3YQQ-3PFH7-CCPPM-X4VQ2 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:9BGNQ-K37YR-RQHF2-38RQ3-7VCBB >nul&set i=1
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms.lotro.cc
if %i%==2 set KMS_Sev=kms.digiboy.ir
if %i%==3 set KMS_Sev=k.zpale.com
if %i%==4 set KMS_Sev=m.zpale.com
if %i%==5 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==6 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==7 goto notsupported
cscript //nologo ospp.vbs /se
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version
:halt
pause >nul

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (PASSWORD): 123
✔ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

2 thoughts on “Microsoft Visio 2019 hướng dẫn Active chi tiết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*