Microsoft Visio 2010 hướng dẫn Active chi tiết

Microsoft Visio 2010 hướng dẫn Active chi tiết

Microsoft Visio 2010 là phần mềm vẽ sơ đồ được hãng Microsoft phát triển. Tính năng chính của phần mềm này là hỗ trợ người sử dụng tiến hành chỉnh sửa tạo sơ đồ vẽ sơ đồ một cách hiệu quả, nhanh chóng.

Microsoft Visio 2010

Một số tính năng của Microsoft Visio 2010

Microsoft Visio Premium 2010 được thiết kế với khả năng quản lý các quy trình xử lý với các quy trình con và các quy tắc và xác nhận tính logic nhằm đảm bảo độ chính xác và nhất quán của dữ liệu cũng như tạo các luồng công việc trong SharePoint và xuất sang Microsoft SharePoint Server 2010 để xử lý và quản lý trong thời gian thực.

Ứng dụng vẽ biểu đồ đa năng cho phép chia sẻ qua email: Microsoft Visio 2010 có khả năng trợ giúp người dùng tối đa trong việc thiết kế và trang trí biểu đồ mà vẫn đảm bảo các thao tác thực hiện thật đơn giản và dễ sử dụng.

Quản lý đối tượng biểu đồ qua các thao tác click: Microsoft Visio 2010, tất cả các tùy chọn và công cụ được khai thác trực tiếp qua một thao tác click đơn giản trên thanh công cụ dạng ribbon.

Hỗ trợ nhiều loại biểu đồ: Visio 2010 được trang bị kho template cực kỳ phong phú, trợ giúp người dùng vẽ các biểu đồ từ đơn giản đến phức tạp, cùng các biểu đồ lưu lượng, biểu đồ sắp xếp, dòng thời gian, biểu đồ mạng và các lớp UML, lập các kế hoạch chuyên nghiệp, cũng như biểu đồ Gantt, BPMN và các biểu đồ kế toán, tạo lịch trình hay các mô hình lưu lượng dữ liệu

Hỗ trợ hệ điều hành Windows: Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2 32 và 64 bit, Windows XP SP3, Windows 7, 8 và 10.

Cải thiện khả năng quản lý quy trình xử lý. Quản lý đối tượng biểu đồ đơn giản. Đăng tải dự án lên dịch vụ đám mây. Xuất sang tập tin có định dạng PDF hoặc XPS.

Download Microsoft Visio 2010

Microsoft Visio Premium 2010 có khả năng hỗ trợ và hoạt động ổn định trên các máy tính chạy hệ điều hành Windows bao gồm Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2003 x86 R2, Windows Server 2003 x64 R2 và Windows XP SP3, Windows 10 và Windows 10 64 bit. Bạn có thể tiến hành tải Microsoft Visio 2010 về theo link bên dưới.

Visio 2010 32 bit

Visio 2010 64 bit

Hướng dẫn Active kích hoạt Microsoft Visio 2010

Bước 1: Mở CMD với quyền quản trị. Chú ý là phải chạy với quyền quản trị mới được.

Microsoft Visio 2010

Bước 2: Nhập lệnh bên dưới

if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14"
cscript //Nologo OSPP.VBS /inpkey:7MCW8-VRQVK-G677T-PDJCM-Q8TCP
cscript //Nologo ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc&cscript //nologo ospp.vbs /act&timeout 5&start winword&exit

Hoặc

@echo off
title Activate Microsoft Visio 2010 Volume for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Visio 2010 Standard Volume&echo - Microsoft Office 2010 Visio Volume&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14")&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:KHFGJ >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:Q8TCP >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:767HD-QGMWX-8QTDB-9G3R2-KHFGJ >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:7MCW8-VRQVK-G677T-PDJCM-Q8TCP >nul&set i=1
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms.lotro.cc
if %i%==2 set KMS_Sev=kms.digiboy.ir
if %i%==3 set KMS_Sev=k.zpale.com
if %i%==4 set KMS_Sev=m.zpale.com
if %i%==5 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==6 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==7 goto notsupported
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.
:halt
pause >nul

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (PASSWORD): 123
✔ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*