Microsoft Office Project 2003 Key bản quyền miễn phí

Microsoft Office Project 2003 Key bản quyền miễn phí

Microsoft Project 2003 là một phần mềm quản lý dự án được phát triển và bán bởi Microsoft. Chương trình này được thiết kế để hỗ trợ quản lý dự án trong việc phát triển các kế hoạch, phân công nguồn lực cho dự án, theo dõi tiến độ, quản lý ngân sách và phân tích khối lượng công việc. Mặc dù mang nhãn hiệu như là một thành viên của gia đình Microsoft Office nhưng nó chưa bao giờ được đi kèm trong bất cứ trong bộ Office nào.

Microsoft Office Project 2003 Key bản quyền miễn phí

Một số tính năng của Microsoft Office Project 2003

  • Tạo ra các kế hoạch cho dự án. Xác định được thời gian phải hoàn thành.
  • Lập tiến độ thích hợp với các nhiệm vụ cần phải thực hiện.
  • Phân bổ nguồn lực và chi phí cho các công tác.
  • Cho phép điều chỉnh kế hoạch phù hợp với các ràng buộc về thời gian và chi phí tài nguyên giới hạn.
  • Quản lý dự án theo tiến độ và chi phí bằng phương pháp Earned Value Method.
  • Xem các thông tin, dữ liệu theo nhiều cách, đánh dấu, lọc và sắp xếp thông tin dự án theo cách của bạn.
  • Cộng tác và chia sẻ dữ liệu với những thành viên trong nhóm để tăng năng suất làm việc.
  • Chuẩn bị những báo cáo mang tính chất chuyên nghiệp để trình bày cho ban lãnh đạo, tư vấn giám sát, chủ đầu tư, công nhân,…

——————–Download——————–

Project 2003 Professional + Key

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*