Download Microsoft Office Project 2003 Key bản quyền

Download Microsoft Office Project 2003 Key bản quyền

Microsoft Project 2003 là một phần mềm quản lý dự án được phát triển và bán bởi Microsoft. Chương trình này được thiết kế để hỗ trợ quản lý dự án trong việc phát triển các kế hoạch, phân công nguồn lực cho dự án, theo dõi tiến độ, quản lý ngân sách và phân tích khối lượng công việc. Mặc dù mang nhãn hiệu như là một thành viên của gia đình Microsoft Office nhưng nó chưa bao giờ được đi kèm trong bất cứ trong bộ Office nào.

Microsoft Office Project 2003

Tính năng Microsoft Office Project 2003

Microsoft Office Project 2003 cho phép người dùng toàn quyền kiểm soát dự án qua các dòng thời gian và các bảng biểu Gantt không kể quy mô dự án, cũng như tính toán quy trình xử lý công việc và việc phân bổ các nguồn tài nguyên sao cho hợp lý.

Tạo ra các kế hoạch cho dự án. Xác định được thời gian phải hoàn thành. Lập tiến độ thích hợp với các nhiệm vụ cần phải thực hiện.

Phân bổ nguồn lực và chi phí cho các công tác. Cho phép điều chỉnh kế hoạch phù hợp với các ràng buộc về thời gian và chi phí tài nguyên giới hạn.

Microsoft Office Project 2003 quản lý dự án theo tiến độ và chi phí bằng phương pháp Earned Value Method. Xem các thông tin, dữ liệu theo nhiều cách, đánh dấu, lọc và sắp xếp thông tin dự án theo cách của bạn.

Cộng tác và chia sẻ dữ liệu với những thành viên trong nhóm để tăng năng suất làm việc. Chuẩn bị những báo cáo mang tính chất chuyên nghiệp để trình bày cho ban lãnh đạo, tư vấn giám sát, chủ đầu tư, công nhân…

Download Microsoft Office Project 2003

Microsoft Project 2003 chuyên dùng để quản lý các dự án, là chương trình có những công cụ mạnh và thuận tiện. Microsoft Project có thể làm việc với nhiều chế độ, nhiều công cụ, chức năng để thực hiện các thao tác tạo lập và hiệu chỉnh trên dự án đồng thời tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Bạn có thể tiến hành tải Microsoft Office Project 2003 kèm với key kích hoạt theo link bên dưới

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*