Download Band in a Box 2018.506 and RealBand

Download Band in a Box 2018.506 and RealBand Portable 2021

Band in a Box là một phần mềm đệm nhạc thông minh, chỉ cần nhập hợp âm cho bất kỳ bài hát nào bằng các ký hiệu hợp âm tiêu chuẩn (like C, Fm7, or C13b9), chọn kiểu bạn thích và Band-in-a-Box sẽ tự động tạo ra chất lượng chuyên nghiệp hoàn chỉnh sắp xếp piano, bass, drums, guitar, and strings or horns theo nhiều phong cách phổ biến cộng với các bản âm thanh trực tiếp tùy chọn với RealDrums và RealTracks.

Download Band in a Box 2018.506 and RealBand

Những đặc điểm chính

  • Bao gồm 54 supertracks MIDI, hơn 400 kiểu MIDI, hơn 100 Solo Soloists và hơn 60 Melodists MIDI.
  • 21 vòng lặp âm thanh tự nhiên và bộ gõ, 22 buổi biểu diễn của nghệ sĩ và 1,000 dubstep, modern and top 40 loops.
  • Nhận các bản nhạc hậu thuẫn tuyệt vời với các bản realdrum và realtracks, cung cấp cho bạn hơn 200 giờ các bản ghi âm của nhạc sĩ Studio để sử dụng trong các bài hát của bạn.
  • Tự động tạo các bản nhạc nền và bản nhạc kẹt trong tất cả các phong cách âm nhạc phổ biến bao gồm jazz, blues, funk, Rock, Pop, country, dân gian.
  • Nhiều tính năng được thêm: Notation and Lyrics, Piano Roll, 16-channel MIDI Multitracks, Harmonization, the StyleMaker and StylePicker, a live performance Conductor window, Medley Maker, and 24 substyle Multistyles.
  • Soloist và Melodist là những tính năng thông minh phổ biến tạo ra các bản solo chuyên nghiệp hoặc thậm chí tạo ra các bài hát hoàn toàn mới từ đầu.
  • Trình hướng dẫn hợp âm âm thanh có khả năng tuyệt vời để phân tích, trích xuất và hiển thị các hợp âm từ bản ghi âm trên màn hình và sau đó ghi chúng vào bảng hợp âm Band-in-a-Box.

——————–Download——————–

Band in a Box 2018.506 with RealBand Portable

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

MẬT KHẨU GIẢI NÉN (PASSWORD): 123
✔ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*