Download Mp3tag 3.01 miễn phí

Download Mp3tag 3.01 miễn phí

Mp3tag là một công cụ mạnh mẽ và dễ sử dụng để chỉnh sửa siêu dữ liệu của các tệp âm thanh. Nó hỗ trợ chỉnh sửa thẻ hàng loạt ID3v1, ID3v2.3, ID3v2.4, iTunes MP4, WMA, Vorbis Nhận xét và Thẻ APE cho nhiều tệp cùng một lúc bao gồm nhiều định dạng âm thanh.

Download Mp3tag

Các tính năng chính

  • Chỉnh sửa thẻ hàng loạt Viết ID3v1.1, ID3v2.3, ID3v2.4, MP4, WMA, APEv2 Thẻ và Vorbis Nhận xét cho nhiều tệp cùng một lúc.
  • Hỗ trợ cho Cover Art Tải xuống và thêm bìa album vào các tệp của bạn và làm cho thư viện của bạn trở nên sáng bóng hơn nữa.
  • Nhập từ Discogs, freedb, MusicBrainz Lưu các thẻ gõ và nhập từ cơ sở dữ liệu trực tuyến như Discogs, freedb, MusicBrainz,…
  • Thay thế các ký tự hoặc từ Thay thế các chuỗi trong thẻ và tên tệp (có hỗ trợ Biểu thức chính quy).
  • Tạo danh sách phát tự động Tạo và quản lý danh sách phát tự động trong khi chỉnh sửa.
  • Đổi tên tệp từ thẻ Đổi tên tệp dựa trên thông tin thẻ và nhập thẻ từ tên tệp.
  • Xuất sang HTML, RTF, CSV Tạo các báo cáo và danh sách đẹp về bộ sưu tập của bạn dựa trên các mẫu do người dùng xác định.
  • Hỗ trợ Unicode đầy đủ Giao diện người dùng và gắn thẻ hoàn toàn tuân thủ Unicode.
  • Bên cạnh các tính năng chính trên, Mp3tag còn cung cấp nhiều chức năng và tính năng khác nhau.
  • Mp3tag v3.01 – Phiên bản này bổ sung hỗ trợ cho định dạng tệp WebM, thêm tính năng mới “Adjust cover” để thay đổi kích thước ảnh bìa được nhúng vào trình đơn nhấp chuột phải và khắc phục các sự cố đã được báo cáo trong tuần qua.

——————–Download——————–

Mp3tag 3.01 Sutup

Mp3tag 3.01 Portable

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Mật khẩu giải nén (Password): 123
Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*