Download Bitsum Process Lasso Pro 10.0.3.6 Portable

Download Bitsum Process Lasso Pro 10.0.3.6 Portable

Bitsum Process Lasso Pro Portable là phần mềm tự động hóa và tối ưu hóa quy trình của Windows. Từ các thuật toán điều chỉnh như ProBalance đến các quy tắc do người dùng tạo và các cài đặt liên tục như sở thích CPU và các lớp ưu tiên, Process Lasso cho phép toàn quyền kiểm soát các ứng dụng đang chạy.

Download Bitsum Process Lasso Pro 10.0.3.6 Portable

Tính năng Bitsum Process Lasso Pro

Bitsum Process Lasso Pro Portable cho phép người dùng tự động hóa và tinh chỉnh cách chạy các ứng dụng thông qua một số chức năng hữu ích và độc đáo. Chúng bao gồm các lớp ưu tiên liên tục, các mối quan hệ liên tục của CPU, các quy trình không được phép, cấu hình năng lượng cho mỗi quy trình, một cơ quan giám sát quy trình cho các quy tắc nâng cao, giới hạn số lượng phiên bản quy trình, cân bằng nhiều phiên bản và hơn thế nữa.

Các tính năng này cung cấp cho bạn khả năng kiểm soát cách các chương trình sử dụng tài nguyên máy tính của bạn dựa trên các cài đặt được áp dụng tự động. Với Process Lasso, bạn có thể quyết định chính xác cách bạn muốn các quy trình của mình chạy.

Process Lasso Server Portable là công cụ thay đổi mối quan hệ CPU cuối cùng của Windows. Mối quan hệ CPU chỉ định tập hợp các lõi CPU mà ứng dụng có thể thực thi trên đó. Với Process Lasso, bạn có thể kiểm soát điều này bằng một cài đặt liên tục áp dụng mỗi khi ứng dụng được chạy hoặc thay đổi động trong khi ứng dụng đang chạy sau khi đạt đến ngưỡng. Mối quan hệ của CPU thường được thay đổi để hạn chế việc sử dụng CPU hoặc cải thiện hiệu suất.

Nhiều chức năng bổ sung như tự động hóa kế hoạch điện, chỉ số đáp ứng hệ thống và ghi nhật ký hoạt động quy trình cũng có sẵn. Để sử dụng tài nguyên tối thiểu, tất cả các thuật toán và quy tắc quy trình được thực thi bởi một dịch vụ nền độc lập được gọi là Process Governor. GUI hoàn toàn là tùy chọn.

Download Bitsum Process Lasso Pro Portable

Bitsum Process Lasso Pro Portable giúp bạn có thể cải thiện thời gian phản hồi và độ ổn định tổng thể của hệ điều hành. Nó tự động điều chỉnh lớp ưu tiên cho các chương trình đang hoạt động thông qua ProBalance, thuật toán độc quyền của ứng dụng, để ngăn chúng chiếm dụng tài nguyên.

Bitsum Process Lasso Pro 10.0.1.16 Portable

Bitsum Process Lasso Pro 10.0.3.6 ACPA Setup

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*