Download DiskGenius Professional 5.2 Portable

Download DiskGenius Professional 5.2 Portable

DiskGenius (trước đây gọi là PartitionGuru) là một công cụ giúp phục hồi dữ liệu bị mất, quản lý phân vùng ổ cứng và nhiều tính năng khác.

Download DiskGenius Professional

Các tính năng chính

 • Phục hồi dữ liệu: Khắc phục các sự cố mất dữ liệu khác nhau, khôi phục các tệp hoặc phân vùng đã xóa, khôi phục dữ liệu từ phân vùng bị hỏng, RAID và đĩa ảo.
 • Quản lý phân vùng: Nhanh chóng thay đổi kích thước, mở rộng và phân chia các phân vùng mà không mất dữ liệu để sử dụng tốt nhất dung lượng ổ cứng.
 • Phục hồi dữ liệu đã lưu: Sao chép an toàn & đĩa hình ảnh và phân vùng để bảo vệ dữ liệu hoặc nâng cấp đĩa, không yêu cầu kỹ năng phức tạp.
 • Tiện ích: Kiểm tra & sửa chữa các thành phần xấu Xóa hoàn toàn dữ liệu ổ cứng. Chuyển đổi đĩa động thành cơ bản Xem thông tin đĩa cứng.
 • Điểm mới trong phiên bản Ver 5.2.1.941:
  • Xem trước tập tin hỗ trợ để mở ảnh heif (.heic).
  • Sao chép chi tiết được hiển thị tự động sau khi hoàn thành các mục sao chép.
  • “Tìm kiếm các loại tệp đã biết” trong chức năng Khôi phục tệp thêm hỗ trợ cho các loại ảnh prt, heif (.heic), 3dm, zpr, jdp, vs3d và ptb.

——————–Download——————–

DiskGenius Professional 5.2.1.941×64 Portable

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Mật khẩu giải nén (Password): 123
Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*