Download DiskTrix UltimateDefrag 6.0.94 Portable

Download DiskTrix UltimateDefrag 6.0.94 Portable

DiskTrix UltimateDefrag Portable là công cụ chống phân mảnh ống cứng mạnh mẽ. UltimateDefrag 6 cung cấp cho bạn sức mạnh và tính linh hoạt không giới hạn để chống phân mảnh và quan trọng hơn là tối ưu hóa hệ thống tệp của bạn , bằng cách đặt các tệp được sử dụng thường xuyên nhất của bạn trên phần nhanh nhất của ổ cứng, các rãnh ngoài, để mang lại cho bạn hiệu suất ổ cứng tối ưu.

Download DiskTrix UltimateDefrag 6.0.94 Portable

Tính năng DiskTrix UltimateDefrag

DiskTrix UltimateDefrag Portable hiện cung cấp cho bạn nhiều dung lượng trống hơn trên ổ cứng của bạn và hiệu suất đọc tệp nhanh hơn trung bình 50% trên các ổ cứng cơ học thông thường. Các tệp nén NTFS đọc nhanh hơn vì các bộ xử lý ngày nay có thể giải nén các tệp nhanh hơn so với ổ cứng có thể đọc chúng.

Phương pháp chống phân mảnh mới và nâng cao phương thức hiện có: Thêm các phương pháp chống phân mảnh ổ cứng mới như có thể chia ổ đĩa của bạn thành các vùng ảo, thêm khả năng nén khi bạn chống phân mảnh, nén các tệp được lưu trữ để tiết kiệm dung lượng hoặc chuyển sang Hiệu suất cao để có hiệu suất cao hơn.

Nâng cao hơn nữa các tùy chọn chọn tệp Lưu trữ và Hiệu suất Cao để hiện tại không có giới hạn nào trong việc kết hợp các tệp bạn chọn cho Hiệu suất cao và lưu trữ.

Bạn có thể duyệt và sắp xếp các tệp bị phân mảnh trên ổ cứng của mình theo 10 cách và bạn có thể chọn và chống phân mảnh chọn một nhóm các tệp.

Chỉ cần vào Command Prompt. Điều hướng đến một folder/directory. Nhập lệnh UltimateDefrag *. * Và mọi tệp trong folder/directory sẽ được phân mảnh. Thông thường chỉ trong một hoặc hai phút. Đối với subdirectories/subfolders, chỉ cần nhập UltimateDefrag *. * \ Và tất cả các tệp trong tất cả các subdirectories sẽ được phân mảnh.

DiskTrix UltimateDefrag Portable thực hiện phân tích đầy đủ về tần suất sử dụng tệp và bố cục tệp hiện tại để cung cấp cho bạn đánh giá thông minh và chính xác về hiệu suất dự kiến ​​bạn sẽ đạt được dựa trên trạng thái ổ đĩa hiện tại. Giao diện được cải tiến sửa một vài lỗi và tạo ra kết quả tốt hơn cho việc chống phân mảnh tệp hệ thống của bạn.

Download DiskTrix UltimateDefrag Portable

DiskTrix UltimateDefrag Portable là một công cụ chống phân mảnh tuyệt vời và có thể giúp bạn thu gọn sổ đăng ký của mình, do đó cải thiện thời gian tải hệ điều hành. Thiết kế trực quan của nó giúp mọi người ở mọi cấp độ trải nghiệm dễ dàng.

DiskTrix UltimateDefrag 6.0.94.0 Portable (64bit)

DiskTrix UltimateDefrag 6.0.72.0 Setup

DiskTrix UltimateDefrag 6.0.62.0 Setup (64bit)

DiskTrix UltimateDefrag 6.0.62.0 Portable (64bit)

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*