Download EasyBoot 6.6 Portable

Download EasyBoot 6.6 Portable

EasyBoot là công cụ giúp tạo menu boot cho nhiều hệ điều hành khác nhau trên một máy tính. Nó có khả năng tự động tạo các tệp hình ảnh khởi động và tạo tệp ISO. Bạn có thể tùy chỉnh nó với tên hoặc slogan của công ty hoặc thậm chí sử dụng nó cho khách hàng của bạn.

Download EasyBoot 6.6.0.800

Các đặc điểm EasyBoot

EasyBoot có giao diện người dùng đồ họa đầy đủ, nó dễ dàng để tìm hiểu cho tất cả mọi người. Hỗ trợ lên tới 36 mục menu. Hỗ trợ các phím <Up>, <Down>, <Left>, <Right> và <Tab> để chọn menu, các phím <Enter> và <Spaceba> để khởi động.

Hỗ trợ các phím tăng tốc do người dùng xác định (như 0-9, az) để chọn trực tiếp mục menu. Hỗ trợ các phím chức năng do người dùng xác định (như Esc, F1-F12) để khởi động trực tiếp tùy chọn đã chọn.

Bạn có thể chọn “Chạy trực tiếp” hoặc “Chọn” cho chế độ thực thi của các phím được tăng tốc. Bạn có thể chọn dịch tất cả khóa đầu vào thành chữ thường hoặc chữ in hoa.

Hỗ trợ di chuyển phím con trỏ do người dùng xác định, do đó bạn có thể tự do bố trí menu màn hình. Hỗ trợ các menu phụ để tạo CD & DVD khởi động cực kỳ phức tạp. Hỗ trợ logo khởi động. Hỗ trợ ảnh nền. Hỗ trợ bộ đếm thời gian Hỗ trợ bảo vệ mật khẩu cho đĩa CD & DVD khởi động.

Tiện lợi nhưng chức năng chỉnh sửa mạnh mẽ: Bố trí màn hình, văn bản, menu và các phím chức năng được xác định tự do. Hỗ trợ xem trước màn hình khởi động, trực tiếp xem hiệu quả thực tế. Hỗ trợ chọn / chỉnh sửa đối tượng trong cửa sổ xem trước, để tạo / di chuyển / sửa đổi tọa độ đối tượng bằng chuột và bàn phím. Hỗ trợ chức năng Hoàn tác, dễ dàng khôi phục lại tình trạng trước đó.

Được xây dựng trong tính năng tạo ảnh ISO, với tính năng nâng cao như “Optimize” và “Set Date/Time”.

Download EasyBoot

EasyBoot được thiết kế rõ ràng cho người dùng có kinh nghiệm, nhưng tài liệu kèm theo vẫn có sẵn cho bất kỳ người dùng nào muốn tạo đĩa khởi động. Bên cạnh việc mô tả giao diện chương trình và các điều khiển, tệp trợ giúp bao gồm phần Hướng dẫn Thực hành cung cấp hướng dẫn từng bước cho nhiều hệ điều hành.

EasyBoot 6.6.0.800

EasyBoot 6.6.0.800 Portable

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*