Download EasyBCD 2.4

Download EasyBCD 2.4 Portable 2020

EasyBCD là công cụ cho phép bạn tạo một môi trường multiboot để chạy nhiều hệ điều hành trên cùng một máy tính. Phần mềm này cũng có các tiện ích Sao lưu / Sửa chữa BCD (Dữ liệu cấu hình khởi động) cung cấp cho người dùng khả năng đặt lại cấu hình BCD hoặc tạo lại và sửa chữa các tệp khởi động.

Download EasyBCD 2.4.0.237

Các tính năng chính

  • EasyBCD cho phép người dùng kiểm soát hoàn toàn menu khởi động của máy tính và tùy chỉnh một loạt các tùy chọn khởi động. Nó có thể được sử dụng để sửa chữa các cài đặt Windows và sao lưu bộ nạp khởi động.
  • Tạo USB có thể khởi động với các tiện ích sửa chữa mà bạn có thể mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi.
  • Tạo khởi động từ các thiết bị khác nhau: Windows, Linux, macOS và BSD, USB, ISO images, đĩa ảo,…
  • Giúp khởi động vào các hệ thống cũ mà Microsoft không hỗ trợ: MS-DOS, Windows 9x, Windows ME và Windows 2000.
  • Cho phép bạn điều chỉnh thời gian cần cho đến khi hệ điều hành mặc định được khởi động (sau một số giây nhất định) hoặc bạn có thể tắt hoàn toàn thời gian chờ này và đặt nó chờ người dùng nhập liệu.
  • Các mục khởi động mới có thể được thêm (của Windows, Linux hoặc Mac) từ bất kỳ thiết bị bên ngoài nào, trong khi bạn cũng có tùy chọn tạo phương tiện có thể khởi động từ một phân vùng nhất định.

——————–Download——————–

EasyBCD 2.4.0.237

EasyBCD 2.4.0.237 Portable

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*