Download File Magic Gold Edition 1.9.8.19

Download File Magic Gold Edition 1.9.8.19 Portable 2020

File Magic Gold Edition là phần mềm giúp bạn mở nhiều loại tệp tin khác nhau, cho phép bạn xem và chỉnh sửa tất cả các loại tệp, bao gồm video, nhạc, ảnh, tài liệu,… Không cần phải có nhiều chương trình khi MỘT chương trình xử lý tất cả. File Magic giúp bạn tiết kiệm thời gian, dung lượng ổ cứng quý giá và số tiền khó kiếm được để mua các chương trình phần mềm phức tạp mà bạn hầu như không bao giờ sử dụng.

Download File Magic Gold Edition

Các tính năng chính

  • Một chương trình mở bất kỳ và tất cả các tệp của bạn. Không cần phải có 30 chương trình khác nhau cho 30 loại tệp khác nhau. File Magic mở tất cả các tệp của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng.
  • Mở tất cả tài liệu, bản trình bày và bảng tính.
  • Mở, xem, chỉnh sửa và chia sẻ tất cả ảnh.
  • Xem tất cả video, bao gồm tất cả DVD.
  • Phát tất cả nhạc và tệp âm thanh.
  • Xem tất cả các loại tệp phổ biến.
  • Có thể mở các loại tệp không được hỗ trợ ở định dạng nhị phân.

——————–Download——————–

File Magic Gold Edition 1.9.8.19×64 Portable

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*