Download LIVEditor Commercial 1.2.7 Portable

Download LIVEditor Commercial 1.2.7 Portable

LIVEditor là một trình soạn thảo mã HTML và CSS, nhằm hỗ trợ bạn thực hiện và lưu các thay đổi bạn đã thực hiện đối với tệp của mình. Chương trình cho phép bạn thực hiện các hoạt động thiết kế và tinh chỉnh khác nhau trong thời gian thực mà không cần phải dùng đến Firebug hoặc Dev Tools.

Download LIVEditor Commercial 1.2.7 Portable

Các tính năng chính

  • Xem trước các thay đổi khi bạn chỉnh sửa html/css: LIVEditor sử dụng một công cụ trình duyệt web thực sự (giống như Chrome) để cung cấp bản xem trước trực tiếp khi bạn chỉnh sửa mã html hoặc css của mình.
  • Jump to applied styles with 1-click: Giống như sử dụng trình kiểm tra html trong Firebug hoặc Webkit Dev Tools , bạn nhấp vào một phần tử html trong bản xem trước và tất cả các kiểu css được áp dụng sẽ được liệt kê.
  • Rich code editing features: Một loạt các tiện html và mã css chỉnh sửa tính năng để làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn, bao gồm hoàn thành mã, gấp đang,…
  • Search-able menu: Bạn có thể tìm kiếm các lệnh menu trong LIVEditor, rất tiết kiệm thời gian và tiện dụng.
  • Trong LIVEditor, bạn có thể kéo và thả để sắp xếp bố cục trình soạn thảo, tương tự như những gì bạn có thể làm trong Microsoft Visual Studio. Bạn có thể hiển thị đồng thời mã html, mã css và bản xem trước và chỉnh sửa mã như jsfiddle.
  • LIVEditor cung cấp chế độ xem phác thảo thư mục tiện dụng nhưng nhẹ , cực kỳ hữu ích khi làm việc trên một dự án trang web .

——————–Download——————–

LIVEditor 1.2.7.993 Commercial Edition Portable

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Mật khẩu giải nén (Password): 123
Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*