Download FontExpert 2021 v18.0 Release 3 Portable

Download FontExpert 2021 v18.0 Release 3 Portable

Proxima FontExpert 2021 Portable cho phép bạn xem trước và quản lý phông chữ, tạo Thư viện, nhóm phông chữ, đính kèm bộ sưu tập phông chữ, tìm kiếm phông chữ trong Thư viện và bộ sưu tập, đồng thời kiểm tra lỗi phông chữ của hệ thống.

Download FontExpert 2021 v18.0 Release 3 Portable

Tính năng Proxima FontExpert 2021

Proxima FontExpert 2021 Portable hiển thị danh sách tất cả các kiểu chữ đã cài đặt và cho phép bạn khám phá các thư mục và xem trước các phông chữ đã gỡ cài đặt nằm trên đĩa compact hoặc DVD, đĩa cục bộ, đĩa di động hoặc ổ đĩa mạng. Bạn có thể xem trước phông chữ dưới dạng một đoạn văn bản hoặc dưới dạng bản đồ ký tự chi tiết. Có thể dễ dàng chọn cỡ chữ, kiểu chữ hoặc màu sắc mong muốn.

Chỉ định từ khóa, danh mục, xếp hạng và chú thích trong chế độ xem Thẻ mới. Tìm kiếm phông chữ trong cơ sở dữ liệu theo từ khóa, xếp hạng và danh mục trong chế độ xem Tìm kiếm DB mới. FontExpert có thể tìm kiếm các đĩa cục bộ, ổ đĩa từ xa, thư mục mạng để tìm phông chữ và đặt tất cả phông chữ vào một danh sách đặc biệt để bạn làm việc sau này.

Proxima FontExpert 2021 Portable tự động phát hiện các phông chữ bị hỏng và không hoàn chỉnh, đồng thời cho phép bạn tìm kiếm và quản lý các phông chữ trùng lặp. Bạn có thể sắp xếp các phông chữ của mình theo nhóm (bộ) và kích hoạt hoặc hủy kích hoạt các bộ phông chữ. Một nhóm có thể bao gồm tệp phông chữ hoặc liên kết đến tệp nằm trong bất kỳ thư mục nào trên máy tính hoặc ổ đĩa mạng của bạn. Có thể dễ dàng thêm phông chữ hoặc liên kết bằng cách kéo và thả từ Windows Explorer vào chế độ xem Nhóm.

Có thể dễ dàng quản lý bất kỳ kiểu chữ nào được hiển thị trong bất kỳ chế độ xem nào của chương trình. Bạn có thể sắp xếp, lọc, xem trước phông chữ, sao chép, di chuyển, xóa tệp phông chữ, kích hoạt hoặc hủy kích hoạt phông chữ, thêm hoặc liên kết phông chữ vào nhóm (bộ) phông chữ. Chương trình có thể kiểm soát các phông chữ nằm trong thư mục Phông chữ và Psfonts của Windows (được sử dụng bởi Adobe Type Manager), vì vậy bạn không cần phải xóa phông chữ khỏi các thư mục tiêu chuẩn như một số trình quản lý phông chữ yêu cầu.

FontExpert có thể in các phông chữ đã chọn. Dễ dàng in bản đồ ký tự, báo cáo “dòng nước” hoặc tên khuôn mặt cho các phông chữ đã chọn, được cài đặt hoặc gỡ cài đặt. Bạn có thể tùy chỉnh và định dạng đầu trang và chân trang như mong muốn, ví dụ: bằng cách thêm tên công ty của bạn.

Chương trình hiển thị thông tin chi tiết về phông chữ đã chọn, bao gồm kiểu đúc hoặc bản quyền, bảng TrueType, số lượng cặp kerning trong phông chữ, thuộc tính Toàn cảnh, số liệu phông chữ Windows và hơn thế nữa. Với sự trợ giúp của tính năng Phát hiện vấn đề phông chữ, thật dễ dàng tìm thấy lỗi trong phông chữ đã cài đặt và tối ưu hóa Windows bằng cách giải quyết xung đột kiểu chữ và bằng cách xóa hồ sơ về phông chữ bị thiếu.

Download Proxima FontExpert 2021 Portable

Proxima FontExpert 2021 Portable cung cấp một công cụ quản lý phông chữ mạnh mẽ với một bộ tính năng phong phú. Nó là quá đủ cho bất kỳ người dùng nào cần lưu trữ và xử lý một số phông chữ.

FontExpert 2021.18.0 Release 3 Setup (32bit)

FontExpert 2021.18.0 Release 2 Setup (32bit)

FontExpert 2021.18.0 Release 3 Setup (64bit)

FontExpert 2021 18.0.0.2 Portable (64bit)

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*