Download GoodSync 10.12 Portable

Download GoodSync 10.12 Portable

GoodSync là ứng dụng có thể giúp bạn sao lưu và đồng bộ hóa các tập tin. Khi xử lý nhiều thư mục và thư mục con, điều quan trọng là sử dụng các công cụ chuyên dụng để thực hiện các hành động khác nhau ở chế độ hàng loạt.

Download GoodSync Enterprise 10.12.0.0

Các tính năng GoodSync

GoodSync phát hiện đổi tên tệp / thư mục và thực thi chúng dưới dạng lệnh Move. Có khả năng giám sát và tuyên truyền các thuộc tính bảo mật tệp trên Internet duy trì các cấp độ quyền truy cập giống nhau tại các vị trí khác nhau.

Sao lưu và đồng bộ hóa tự động, lên lịch, theo thời gian thực mà không cần người dùng tương tác.

Chỉ truyền các khối dữ liệu đã thay đổi kể từ lần phân tích cuối cùng, giảm đáng kể thời gian sao lưu, mức tiêu thụ mạng và yêu cầu lưu trữ.

Chạy như một dịch vụ nền, thực hiện sao lưu tự động, theo lịch trình và thời gian thực mà không cần người dùng tương tác.

Cải thiện bảo mật bằng cách áp dụng mã hóa AES-256 bit cho dữ liệu quan trọng trong sứ mệnh của bạn khi chuyển tiếp và ở trạng thái nghỉ.

Lưu một hoặc nhiều phiên bản lịch sử thay đổi dữ liệu của bạn, đảm bảo bảo vệ tối đa và thời gian khôi phục dữ liệu tối thiểu.

Đảm bảo sao lưu và đồng bộ hóa các tệp được mở đồng thời trên thiết bị của người dùng.

Kiểm soát tốc độ băng thông tối đa cho phép trên mỗi công việc GoodSync, loại bỏ sự gián đoạn không mong muốn đối với các dịch vụ thiết yếu khác.

Download GoodSync

GoodSync là ứng dụng có thể giúp bạn sao lưu và đồng bộ hóa các tập tin. Khi xử lý nhiều thư mục và thư mục con, điều quan trọng là sử dụng các công cụ chuyên dụng để thực hiện các hành động khác nhau ở chế độ hàng loạt.

GoodSync Enterprise 10.9.34.5 Portable

GoodSync2Go Enterprise 10.12.0.0 Portable

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*