Download Google Chrome Offline Installer mới nhất

Download Google Chrome Offline Installer mới nhất

Google Chrome là trình duyệt web được nhiều người dùng nhất hợn nay, cung cấp một số tính năng hữu ích, nó trở nên rất phổ biến đối với tất cả người dùng Internet.

Download Google Chrome Offline Installer mới nhất

Một vài điểm của file cài đặt của Chrome Online và Chrome Offline

Đối với Google Chrome online installer

  • Thông thường khi bạn tải xuống Google Chrome trên máy tính của mình, nó sẽ tải xuống trình cài đặt online (trực tuyến) có dung lượng rất nhỏ khoảng 1 đến 2 MB. Khi bạn chạy trình cài đặt đã tải xuống, nó lại bắt đầu tải xuống các tệp cài đặt được yêu cầu của Chrome từ các máy chủ của Google vì trình cài đặt trực tuyến không chứa tất cả các tệp chương trình bắt buộc.
  • Có một vấn đề trong việc sử dụng trình cài đặt trực tuyến! Nó yêu cầu kết nối Internet hoạt động tại thời điểm cài đặt để tải xuống các tệp chương trình thực tế, vì vậy bạn không thể cài đặt Google Chrome trong máy không có kết nối Internet.
  • Khi bạn cần cài đặt Google Chrome trên nhiều máy tính. Bạn sẽ cần kết nối Internet trong tất cả các máy để cài đặt Google Chrome, điều này sẽ làm lãng phí thời gian và rất nhiều băng thông kết nối Internet của bạn.

Đối với Google Chrome offline installer

  • Google Chrome offline installer chứa các tệp thiết lập đầy đủ và không cần bất kỳ kết nối Internet nào tại thời điểm cài đặt, vì vậy bạn có thể sử dụng nó để cài đặt Google Chrome trên nhiều máy tính.
  • File cài đặt Google Chrome offline installer có dung lượng khoảng 50 đến 60 MB tùy tường phiên bản.
  • Google Chrome offline installer có thể được sử dụng để cài đặt Google Chrome trong các hệ điều hành Windows 7, 8, 8.1 và Windows 10 . Cả hai phiên bản Windows 32 bit (x86) và 64 bit (x64) đều được hỗ trợ.

——————–Download——————–

32 bit

Hoặc

64 bit

Hoặc

Release Info
Developer: Home page
Operating system: Windows

Hướng dẫn Download: Khi bạn nhấn vào link sẽ có thông báo hiện lên, bạn làm như các hình ảnh bên dưới:

Download Google Chrome Offline Installer
Download Google Chrome Offline Installer

Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*