Download HomeBank 5.4.3 Portable

Download HomeBank 5.4.3 Portable

HomeBank là ứng dụng phần mềm giúp bạn quản lý tài khoản và chi tiêu cá nhân. Chương trình rất dễ sử dụng với các biểu đồ và bộ lọc tùy chỉnh, được thiết kế để cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về tài chính.

Download HomeBank 5.4.3 Portable

Các tính năng HomeBank

HomeBank được thiết kế để dễ sử dụng và có thể phân tích chi tiết tài chính và ngân sách cá nhân của bạn bằng cách sử dụng các công cụ lọc mạnh mẽ và biểu đồ đẹp mắt.

Với sự trợ giúp của trợ lý nhập, dữ liệu ngân hàng quan trọng có thể được đưa vào ứng dụng bằng các định dạng như QIF, QFX và CSV. Chức năng xuất sẽ tạo tệp QIF ở vị trí bạn chỉ định.

Nếu được yêu cầu, bạn có thể ẩn danh dữ liệu để giữ một cấu hình thấp và bảo vệ dữ liệu khỏi bị sử dụng trái phép. Người nhận lương, danh mục và nhiệm vụ cũng có thể được sắp xếp trong các trường dữ liệu khác nhau. Các giao dịch đã lên lịch có thể được thêm vào nếu bạn muốn nhập các khoản chi tiêu trong tương lai của mình.

Bất cứ khi nào cần, có thể tạo báo cáo để xem thống kê bằng cách sử dụng các biểu đồ và bộ lọc khác nhau. Trong bước sau, bạn có thể xuất báo cáo CSV nếu bạn cần để lưu trữ hoặc in.

Khả dụng trên các hệ điều hành khác nhau , chẳng hạn như Microsoft Windows, GNU / Linux, FreeBSD.

Download HomeBank

HomeBank là một ứng dụng phần mềm hữu ích, hoàn hảo cho người dùng cần hỗ trợ về tài chính và cái nhìn tổng thể về tổng thu nhập và chi phí.

HomeBank 5.4.3

HomeBank 5.4.2

HomeBank 5.4.2 Portable

Mật khẩu giải nén (Pasword): 123
➤ Tải lại trang nếu không nhấn được vào link

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*